Ubestemt (en/et)

Artículos indefinidos/ubestemte kendeord

Form

 Hankøn/masculinoHunkøn/femenino
Entalun (foran navneord)
uno (uden navneord)
una
Flertalunos (nogle)unas (nogle)

Ental

 • hankøn: un: un coche en bil; uno når kendeordet står alene
 • hunkøn: una: una casa et hus

Flertal

 • hankøn: unos: unos coches nogle biler
 • hunkøn: unas: unas casas nogle huse

Der skal være kongruens, dvs. overensstemmelse i køn og tal mellem kendeord og navneord, dvs kendeordets form bestemmes af det efterfølgende navneord. Er dette hankønt, bruges un foran ental og unos foran flertal. Er navneordet hunkønt bruges una foran ental og unas foran flertal:

 • un libro: en bog
 • una maleta: en kuffert
 • unos libros / nogle bøger
 • unas maletas / nogle kufferter.

Foran navneord i hankøn ental bruges un, men hvis kendeordet står alene bruges uno: ¿Hay libros aquí? Sí, hay uno allí: Er der bøger her? Ja, der er én dér.

Bemærk:  Foran hunkønsord, der begynder med betonet (h)a- bruges un, selvom ordet er hunkønt: un alma: en sjæl; un hambre: en sult; un haya: en bøg; un águila: en ørn; un ama de casa: en husmor

Funktion og brug

Ubestemt kendeord bruges stort set som på dansk, fx til at angive, at en person eller en ting introduceres for første gang:

 • Hay un hombre en la calle: Der er en mand på gaden.
 • También hay unas chicas: Der er også nogle piger.

Bemærk:  Ubestemt kendeord i flertal + mængdeord = ca: Hay unos cien libros: Der er ca. 100 bøger

Ubestemt kendeord bruges ikke ved

 • Medio: media hora: en halv time; medio litro de leche: en halv liter mælk.
 • Otro: otro día: en anden dag; otro libro: en anden bog/en bog mere; otra caña: en øl mere.
 • Foran ser + profession/religion/nationalitet/politisk ideologi: soy profesora de español; Es francesa; Son comunistas. MEN ved efterfølgende tillægsord bruges kendeord: es una profesora simpática.
 • Foran genstandsled, når der refereres til noget generelt: No tengo coche (jeg har ikke en bil); están buscando piso (de leder efter en lejlighed). MEN ved efterfølgende tillægsord bruges ubestemt kendeord: Busco un piso barato (jeg leder efter en billig lejlighed).

Comments are closed