Biord, generelt

Adverbier / biord

Dannelse af adverbier/biord:

Du kan danne biord ved at tilføje -mente til tillægsordets hunkønsform:

Dansk hankøn, ental hunkøn, ental adverbium
hurtig rápido rápida rápidamente
generel general general generalmente
elegant elegante elegante elegantemente
hyppig frecuente frecuente frecuentemente

En anden måde at bruge adverbier på er ved at bruge forholdsord + navneform, især ‘ de un mode + tillægsord‘ og ”de una manera + tillægsord

Dansk forholdsord navneord
hyppigt con frecuencia
udenad de memoria
pludselig de golpe
brutalt de una manera brutal
barnlig de un modo infantil

I visse tilfælde bruges

adjektiver/tillægsord  som biord: Juan trabaja duro; Los niños leen rápido;

substantiver/navneord som biord: lo paso bomba (jeg har det forrygende)

Der findes flere typer biord, fx

stedsbiord, der angiver hvor noget befinder sig eller finder sted. Se mere her

tidsbiord, der angiver et tidspunkt for en handling.

Eksempler:

siempre (altid), a menudo (ofte) a veces (engang imellem); al principio (i begyndelsen); primero (først); ahora (nu); ya (allerede) todavía (endnu/stadig) al final (til sidst) m.fl.

mådesbiord, der angiver hvordan noget sker/gøres

Bien og mal

 • Tocas bien (du spiller godt)
 • Siempre va bien vestido (han/hun er altid velklædt)
 • Mi trabajo está mal pagado
 • Los niños cantan mal.

mængdes- og gradsbiord, der angiver mængden eller graden af noget: muy/tan samt mucho/tanto:

muy og tan (ved tillægsord/biord)

 • Roberto es muy símpatico (rigtig sympatisk)
 • Tocas muy bien la guitarra (rigtig godt)
 • Tu vestido es tan mono (så sød)
 • Tocas tan bien (så godt)

mucho og tanto (ved udsagnsord)

 • Siempre trabajo mucho
 • Lo siento tanto
 • Le gusta mucho leer (han kan så godt li’ at læse)
 • Trabajo tanto que casi no veo a mis amigos

 

En række udsagnsord på dansk omsættes til tener + navneord på spansk: Her skal man bruge ‘mucho, mucha

 • tengo mucho frió: jeg fryser meget
 • tengo mucho calor: jeg sveder meget
 • tengo mucha sed/hambre/: jeg er meget tørstig/sulten
 • Flere: mucho miedo, mucho sueño, mucho apetito, mucha prisa

Det samme gælder vejrudtryk:

 • hace mucho calor/frío/viento, etc.

 

Andre mængdes og gradsadverbier:

en absoluto: overhovedet ikke (er en nægtelse på spansk): No trabaja en absoluto (han arbejder overhovedet ikke)

nada: slet ikke: no me gusta nada (det kan jeg slet ikke li’)

un poco: en smule, lidt: Es un poco difícil (det er lidt vanskelig)

bastante: ret/temmelig: Es bastante fácil (det er ret let)

todo: helt: Es todo calvo (han er hel skaldet)

demasiado: for /for meget : es demasiado caro (det er for dyrt); trabajas demasiado (du arbejder for meget)

 

 

 

 

Comments are closed