Nægtelser

Nægtende ord:

 • no, ikke, nej
 • tampoco: heller ikke
 • nunca: aldrig
 • jamás/nunca jamás: aldrig nogensinde
 • ninguno, nadie, nada (ikke nogen/ingen; ikke noget/intet
 • en absoluto: overhovedet/slet ikke

Fælles for alle nægtelser er, at de kræver dobbelt nægtelse, hvis ikke de er placeret før udsagnsordet:

Eksempler

 • No trabajo
 • tampoco trabaja Juan.
 • Nunca trabajo; no trabajo nunca
 • Jamás he ido a tu casa: no he ido jamás a tu casa
 • Ninguno de nosotros trabaja; no trabajo ninguno de nosotros
 • Nadie está en casa; no está en casa nadie
 • No hace nada
 • En absoluto voy mañana; no voy mañana en absoluto.

Comments are closed