Stedsbetegnelser

Stedsbetegnelser

For at angive, hvor noget befinder sig, bruges ofte stedsbiord (adverbios de lugar) eller forholdsord med styrelse: De giver oplysninger om stedet, hvor noget befinder sig og giver svar på: ¿Dónde? eller i nogle tilfælde ¿Adónde?

Aquí, ahí, allí:

 • aquí: her (hos mig): det man taler om befinder sig hos den der taler.
 • ahí: dér (hos dig): det man taler om befinder sig tæt ved den man taler til (hos dig)
 • allí: dér(henne): det man taler om befinder sig hverken hos den der taler eller den man taler til.

Arriba, abajo:

 • arriba: oppe, foroven; ovenpå; ovenfor
 • abajo: nede, nedad, nedenunder

Aquí arriba; allí abajo

 • ¿Dónde están las llaves? Allí arriba: Hvor er mine nøgler? Dér, ovenpå.
 • ¿Dónde estás? Aquí abajo: Hvor er du? Her nedenunder:

Ordstilling ved aquì…… arriba:

Som regel står de sidst i sætnigen (eksempel 1), men kan også stå først for at understrege: Når de placeres først i sætningen, skal der være omvendt ordstilling, dvs først udsagnsordet og så grundleddet (eksempel 2):

 • Tus libros están aquí. dine bøger er her.
 • Aquí están tus libros: her er dine bøger.

Forskel på biord og forholdsord

De fleste stedsbetegnelser kan optræde alene som biord eller sammen med styrelsen som forholdsord: når de har en styrelsen tilføjes de + kendeord/ejestedord/påpegende stedord:

 • Toda la gente está fuera: alle  menneskene er udenfor
 • Toda la gente está fuera de la casa: alle menneskene er udenfor huset
 • Toda la gente está fuera de esta casa: alle menneskene er udenfor dette hus
 • Toda la gente está fuera de mi casa: alle menneskene er udenfor mit hus

Flere stedsbetegnelser

DanskSpanskBiord/adverbium:Uden styrelse (alene)Forholdsord/præpositionMed styrelse (+ navneord)
Husk kendeord!
bagved, bagefter, bagpådetrásEstá detrás: den er bagved. Lleva detrás una foto: den har et foto bagpå.detras del coche: bagved bilen.
bagersten el fondoHay un árbol en el fondoEn el fondo de la foto hay un árbol
dérahí (hos dig)
allí (derhenne, væk fra dig og mig)
allá (derhenne)
Están ahí (de er dér (hos dig)
Están allí abajo (de er dér nedenunder)
forandelanteDelante hay mucha gente: foran er der mange menneskerDelante de la tienda: foran forretningen.
forresten el primer planoHay un árbol en el primer planoEn el primer plano de la foto hay un árbol
heraquí, acáEstoy aquí: jeg er her
Aquí está el libro.
Estoy aquí arriba: jeg er her ovenpå
heromkring

deromkring
por aquí

por allí
hay un banco por aquí: der er en bank heromkring
Está por allí (den er deromkring
i centrumen el centroestán en el centro: de er i centrumEstán en el centro de la ciudad
i hjørnet (indvendigt)en el rincónEl televisor está en el rincon: Fjernsynet står i hjørnetEn el rincón de la sala hay un televisor: I hjørnet af stuen er der et fjernsyn
på hjørnet (udvendigt)en la esquinaEn la esquina hay una tienda: På hjørnet er der en forretning.En la esquina de la calle..
På hjørnet af gaden...
i norden el norteEl País Vasco está en el norte: Baskerlandet ligger i nordEstá en el norte del país: Den ligger i den nordlige del af landet.
nord for/mod nordal norteEstá al norte: Den ligger mod nordEstá al norte de la ciudad: Den ligger nord for byen
i østen el esteValencia está en el este: Valencia ligger i den østlige del.En el este del país: i den østlige del af landet
øst for/mod østal esteBarcelona está al este: Barcelona ligger mod østEstá al este de Madrid: den ligger øst for Madrid
i syden el surAndalucía está en el sur: Andalucía ligger i den sydlige delEn el sur del país: I den sydlige del af landet..
En el sur de la ciudad: I den sydlige del af byen..
syd for/mod sydal surEstá al sur: den ligger mod sydAl sur de la ciudad: syd for byen.
i vesten el oestePortugal está en el oeste: Portugal ligger i vest.Portugal está en el oeste de la Península Ibérica: Portugal ligger i den vestlige del af den Iberiske Halvø.
i, på enLa silla está en la sala: Stolen står i stuen
indenidentroEstá dentro: den er indeni.
Allí dentro: der indeni
Dentro de la botella hay muchas moscas: Inden i flasken er der mange fluer.
at gå indenforadentroMucha gente va adentro
langt fralejosLas montañas están lejosEstá lejos de la ciudad
mellem entreEntre el banco y el cine hay una tienda: Mellem banken og biografen er der en forretning
overforenfrenteEnfrente está el cine: overfor ligger biografen. El cine está enfrente de la agencia
ovenover, ovenpå, på

encimaLleva encima toda la ropa que tiene: Han har alt det tøj han ejer på. Encima de la tienda hay pisos: ovenover forretningen er der lejligheder. Lleva un abrigo encima de otro: han har en frakke på udenpå en anden.
oppe, foroven, ovenpå, op adarribaLos servicios están arriba: toilettet er ovenpå
Está aquí arriba: her ovenpå
..cuesta arriba: op ad bakken
nede, nedenunder, ned adabajoEstánabajo: de er nedenunder
Están allí abajo: der er der nedenunder
Calle abajo: nedad gaden
nede, nedenunder, fornedendebajoQuiero dormir debajo: jeg vil gerne sove fornedenDebajo de la cama hay mucho polvo: under sengen er der meget støv.
en
sobre
encima

en la mesa: på bordet
sobre la mesa: (oven)på bordet
encima de la mesa: (oven)på bordet
til højrea la derecha
el banco esta a la derecha: banken ligger til højre
Está a la derecha del cine: den ligger til højre for biografen
på højre hånda mano derechaestá a mano derecha: den ligger på højre hånd
til venstrea la izquierdaEl cine está a la izquierdaEstá a la izquierda del parque: Den ligger til venstre for parken.
på venstre hånda mano izquierdaEstá a mano izquierda: den ligger på venstre hånd.
tæt, tæt påcercaEstá cerca: den ligger tæt på

Está aquí cerca: den er tæt herved
Está cerca del parque: Den ligger tæt på parken.
udenforfueraHay mucha gente fueraHay mucha gente fuera del cine
at gå udenforafueraTodos van afuera
ved siden afal ladoLa tienda está al lado: forretningen er ved siden afLa tienda está al lado de mi casa: forretningen er ved siden af mit hus
på denne side afde/por este lado Está por este ladoEstá por este lado de los Pirineos
på den anden sideal otro ladoLa casa está al otro lado huset er på den anden side La casa está al otro lado del río: huset er på den anden side af floden.
på højre side
på venstre side
en el lado derecho
en el lado izquierdo
en el lado derecho de la calle: i den højre side af gaden
rundt omalrededor deLas casas de alrededor son rojas: husene rundt om er rødeLleva una cinta alrededor de la cabeza: Han har et bånd (rundt) om hovedet.

 

 

 

 

Comments are closed