Indhold

Kendeord

 1. Ubestemt
 2. Bestemt

Navneord

 1. Køn
 2. Flertalsdannelse
 3. Genitiv/ejefald (fx Juans hus)

Tillægsord/adjektiver

 1. Form/bøjning
 2. Placering
 3. Gradbøjning (høj;højere;højest)

Muy eller mucho

Stedord/pronombres personales

Påpegende stedord (denne/dette….)

 1. Este/estos; esta/estas; esto
 2. Ese/esos; esa/esas; eso
 3. Aquel/aquellos; aquella/aquellos; aquello

Ubestemt bestemmelsesord, oversigt

 1. Todo/todos
 2. Algo/alguien, nada/nadie
 3. Todos, algunos, varios, uno/ninguno
 4. Uno/una; otro/otra
 5. Cada
 6. Mucho, poco, demasiado, bastante, suficiente
 7. Cualquier/cualquiera
 8. Más; menos; tanto(s)

Personlige stedord

 1. Grundled (jeg, du….)
 2. Efter forholdsord (for mig, for dig….)
 3. Genstandsled (trekant)
 4. hensynsled
 5. Tilbagevisende (mig, dig sig)
 6. Reciprok (hinanden)

Spørgeord/interrogative (hvem, hvad….)

Henførende stedord (som/der/hvilket…)

 Talord

 1. Grundtal
 2. Ordenstal

Udsagnsord

 1. Udsagnsord, aktiv
  1. Betegnelser i gyldensal af verbale tider
  2. Indikativ
   1. Nutid
    1. nutid, alle bøjninger
    2. tilbagevisende udsagnsord (at vaske sig)
    3. gustar/encantar, parecer, interesar, m.fl
    4. diftongering (ie; ue)
    5. (vokalskifte) (i)
    6. diftongering i nutid/vokalstifte i datid/gerundium
    7. Uregelmæssige udsagnsord
    8. gerundium
    9. førnutid/pretérito perfecto
    10. Mådesudsagnsord: at ville, måtte, skulle, kunne, blive, få
   2. Fremtid/futuro
    1. nær fremtid (ir a hacer algo)
    2. syntetisk fremtid (navneform + endelser)
    3. Fortidsfremtid/konditionalise (at ville gøre noget)
   3. Datider/los pasdos
    1. afsluttet datid/kort datid/preterito indefinido ( handling)
    2. uafsluttet datid/lang datid/ pretérito imperfecto (beskrivende)
    3. Oversigt over de to datider
    4. Før datid/plusquamperfectum
  3. Sammensatte verbalformer
  4. Ser – estar – hay
  5.  Tener – brug:
   1. at have/eje noget
   2. personbeskrivelse
   3. faste udtryk med tener
   4. i perifrase/verbalsammensætning: tener que hacer algo
  6. Hacer: upersonlig brug af hacer (3. person ental):
   1. vejrudtryk
   2. i tidsudtryk
 1. Udsagsnord i konjunktiv/subjuntivo
  1. Konjunktiv, tider
  2. Oversigt over brug af konjunktiv
   1. Konjunktiv efter Ojalá/Qué/que
   2. Konjunktiv/indikativ ved udtryk for sandsynlighed (måske, muligvis…)
   3. Konjunktiv efter udtryk for
    1. ønske og vilje (jeg ønsker, at….)
    2. følelse og sindsstemning (jeg beklager, at…..
    3. benægtende meninger og ytringer (jeg mener ikke, at…..)
    4. upersonlige udtryk for vurdering/vilje/følelser
   4. Konjunktiv i konjunktionsbisætninger
   5. Konjunktiv i hypotetiske dobbeltsætninger
   6. Konjunktiv i henførende/relativ sætninger
  3.  Imperativ/bydeform
   1. Positiv
   2. nægtende
 2. Udsagnsord, passiv/lideform
  1. Oversigt over tider
  2. Form og brug
  3. Man konstruktioner

Ser og estar

Haber – hay

Biord/adverbier

 1. Biord generelt
 2. stedsangiverlser
 3. tidsadverbier/tidsbiord
 4. nægtelser

Forholdsord/præpositioner

Bindeord/konjunktioner

Diverse

vejrudtryk

 

 

Comments are closed