Hverdagstema og grammatik

Udsagnsord

Øvrig grammatik

Temagloser

 vigtige udsagnsord/verbos importantes

16arverber

16 arverber (2)

15 ar-verber (3)17 arverber (4)

19 arverber (5)

19 erverber (1)

18 erverbos (2)

20 ir verbos (1)

21 irverbos (2)

Interrogativer/spørgeord (multiple choice Los colores (farverne)
nutider, uregelmæssige/presente irregular

Verbos irregulares presente

diftongerende verber 1

diftongerende veber 2

vokalskifte

 

Los números (talord)
Poder At kunne Expresiones espaciales: stedsadverbier Habitaciones

Mobiliario/inventar

Ser/Estar/Hacer at være, at befinde sig, at gøre

ser/tener/estar (multiple choice)

Lugares y edificios/teder og bygninger En la ciudad i byen
Førnutid/El pretérito perfecto forholdsord/preposiciones (fra, til, med..) 16 adjetivos (carácter)

sekvensøvelse

adjetivos aspecto físico

sekvensøvelse

31 adjetivos para describir personas 

Sekvensøvelse med tillægsord

Udtryk for hyppighed/marcadores de frecuencia Partes de la casa (et hus)
El Pretérito perfecto 2 (daglig rutine)  Tidsudtryk/marcadores temporales Klokken: la hora
Relaciones sociales (sociale relationer)
Participios/korte tillægsformer La ropa (tøj)
ønsker og planer (querer, ir a, fremtid) El tiempo libre (fritiden)
El pretérito indefinido/afsluttet datid La tele (fjernsyn og film)
 El pretérito imperfecto/uafsluttet datid De vacaciones (på ferie)
 Verbos de movimiento/udsagnsord, der betegner bevægelse De compras (på indkøb)
 Verbos del cuerpo (kropsverber) Technología (teknologi)
 El futuro/fremtid  Rutina diaria (daglig rutine)
 Claudia (gap-fill) Expresiones de frecuencia (udtryk for hyppighed)
 Un día normal (Brug fx gap-fill både random og user-defined) gustos y preferencias (evalueringer)
Deportes y expresiones de deporte (sport og sportsudtryk)Deportes videoele
Mi vivienda (min bolig)
Los medios de transporte (transportmidler)
 La familia
 Los jóvenes españoles
Se spanske videos om ovenstående emner her  (det letteste niveau: A1..)
mad og drikke

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed