Henførende stedord (som, der..)

Pronombres relativos /henførende stedord

kaldes henførende, fordi de fører/viser et ord hen til et foregående ord, antecedenten:

Manden, som sidder i bilen, er min fætter:

Henførende stedord: som

Antecedent: manden. Det er her antecedenten, der bestemmer hvilket tal udsagnsordet i den henførende sætning skal være i:

 • El hombre que está en el coche es mi primo.
 • Los chicos que están en el coche son mis primos.

Informationen i den relative/henførende sætning bruges ofte til at identificere og definere antecedenten (bestemmende/restriktiv sætning), men kan også give en supplerende oplysning, som ikke er nødvendig for at identificere antecedenten (parentetisk sætning). (se nedenfor)

På dansk er de almindeligste henvisende stedord: som, der, hvilken, hvilke, hvilket, hvis.

Form og brug

Se oversigt over, hvilke typer sætninger de optræder i under tegnsætning.

Ental

Flertal

Anvendelse

Eksempler

que (som, der) que (som, der) om personer, dyr og ting, som grundled og genstandsled. Efter korte forholdsord (a, de, con, en) om ting
Begge sætningstyper
El hombre que está en el coche es mi primo
La película que has visto no me gusta
Los perros que persiguieron a los gatos han desaparecido
quien (som) quienes (som) kun om personer, især efter forholdsord (a, de, para, con, de..)Genstandsled: a quien…Kun som grundled i parentetiske sætninger. Erstattes ofte af el/la/los/las que. Los colegas con quienes/los que trabajo son geniales
Este es el policía con quien/el que tienes que hablar
el/la que (som) los/las que (som) bruges i stedet for que om personer, dyr og ting for at undgå misforståelser samt efter forholdsord (a, con, de, en….) Este libro es mejor que el que está allí.
Las chicas con las que estaba van a la misma escuela que yo
kan erstatte et navneord, der er kendt ud fra konteksten ¿Cuál es tu maleta? La que está a la izquierda.
når man snakker om noget generelt = den som/de som El que no estudia, no aprueba/Quien no estudia, no aprueba
el/la cual (som) los/las cuales Bruges kun  i parentetiske sætninger (se nedenfor) om personer, dyr og ting samt efter forholdsord
Me puse a discutir con Elena, la cual había dicho que la novela era muy mala.
No estaba el jefe, sin el cual no podía empezar la reunión.
Efter a, de, con, en kan el/los/la/las ofte udelades, når det står som genstandsled og hensynsled Tengo la revista de (la) que hablé
lo que/lo cual (det som, hvad, hvilket) referer til tidligere anført information og ideer eller til hele sætningens indhold El estudiante me dijo una mentira, lo cual/lo que no me gustó nada.
cuyo/cuya (hvis) cuyos/cuyas (hvis) udtrykker ejendomsforhold. Kan også bruges efter forholdsord. Retter sig i køn og til efter det efterfølgende navneord. Tengo una amiga cuyo padre es taxista.
El amigo en cuya casa estuve ayer ha sufrido un accidente
Es el señor en cuya tienda estuvimos

Relative biord/adverbier:

cuanto/-a (så meget som) cuantos/-as udtrykker mængde Toma cuanto café quieras
cuanto (så længe) udtrykker tid Puede descansar cuanto quiera – está de vacaciones
cuando (da, når)
udtrykker tid El mes cuando estaba de viaje de novios es especial
(a)donde (hvor(til)) Henviser til et sted.
Es pueblo donde vivo yo no es muy grande.
La discoteca adonde fui el mes pasado está en ruinas
como (sådan som)
udtrykker måde la película terminó como pensaba yo.

Det relative/henførende stedord kan ALDRIG udelades på spansk, som det kan på dansk.

 • Manden jeg så hedder Manuel: el hombre a quien vi se llama Manuel

Ordstilling

Når der er et specifikt grundled i den relative sætning, står den hyppigst efter udsagnsordet:

 • He encontrado las llaves que perdió mi hermano ayer/jeg har fundet nøglerne som min bror mistede i går.

Tegnsætning

Bestemmende/restriktive relative/henførende sætninger

Når de relative/henførende sætninger definerer og identificerer antecedenten ved at begrænse hvor mange/hvem af slagsen, der kan være tale om, er sætningen en bestemmende/restriktiv relativ sætning.

 • Der skal ikke sættes komma omkring bestemmende/restriktive sætninger..
 • Antecedenten i en bestemmende relativ sætning kan aldrig være et egennavn eller et personligt pronomen, fordi en sådan antecedent per definition er identificeret.
 • Antecedenten kan heller ikke have et ejestedord foran (mi, tu….)
  • La chica que está bailando con Pablo es mi hermana /pigen, som danser med Pablo, er min søster.
  • Mi hermana es la chica que lleva el vestido verde. /min søster er pigen som har en grøn kjole på.
  • Gloria, que es mi hermana, sufrió un accidente ayer./Gloria, som er min søster, var ude for en ulykke i går.

Bestemmende/parentetiske relative sætninger

Hvis, derimod, den henførende sætning giver en ekstra, supplerende information, som er unødvendig for at man ved, hvilken person/dyr/ting det drejer sig om, skal der være komma omkring den henførende sætning

 • El policía llevaba a Marcelo, que estaba en el salón /politiet tog Marcelo, som var i stuen, med.
 • Los ladrones asaltaron a las chicas, quienes estaban jugando al ordenador en su habitación /tyvene angreb pigerne, som sad og spillede compurter på deres værelse.

Når antecedenten er et egennavn, et personligt stedord eller et ejestedord + navneord er sætningen pr. definition parentetisk:

 • Pedro, que es el marido de mi hermana, ha ido a Madrid esta mañana. /Pedro som er min søsters mand er taget til Madrid i formiddags
 • Tú, que nunca pagas
 • Mi padre, que se llama Manolo, trabaja en una zapataría /min far, som hedde Manolo, arbejder i en skobutik.

 

Fordeling af henførende stedord i de to sætningstyper

Bestemmende/Restriktive sætninger

Parentetiske henførende sætninger

Person

grundled

que, el que (for at tydeliggøre)
que, (quien), el cual, el que

genstandsled

que

(a quien), al que

que

(a quien), al que, al cual

efter forholdsord

de quien, con el que, al cual
a quien, con el que, del cual

Ting

grundled

que, (el que for at tydeliggøre)
que, el que, el cual

genstandsled

que que, el que

efter forholdsord

con el que, con el cual con el que, con el cual

Bemærk: lo que, cuyo, cuanto, cuando, donde og como kan bruges i både restriktive og parentetiske sætninger.

Bemærk: que eller el que/la que, los que/las que er næsten altid et sikkert valg.

Comments are closed