mas: mere; menos: mindre; tanto(s): så meget/mange

Sammenlignende bestemmelsesord/determinantes indefinidos

más, menos, tanto bruges i sammenligninger:

  • más (que/de) kan betyde mere, flere (end)
  • menos (que) kan betyde mindre, færre (end)
  • tanto(como) kan betyde lige så mange/meget (som)

tanto/tantos, tanta/tantas retter sig i køn og tal efter det navneord, som det lægger sig til eller henviser til

más + navneord (+ que) Ernesto tiene más alumnos que Guadalupe/Ernesto har flere elever end Guadalupe
Pedro tiene más amigos que Antonio/Pedro har flee venner end Antonio
Felipe tiene dos hijos. Yo tengo más/Felipe har to børn. Jeg har flere.
menos + navneord (+ que) Antes había menos coches que ahora/Før var der færre biler end nu.
Ahora tengo menos sueño que antes/ Nu er jeg mindre søvnig end før
Aurora tiene 30 días de vacaciones. Yo tengo menos/Aurora har 30 dages ferie. Jeg har mindre.
tanto, tanta, tantos, tantas + navneord + (como) Hoy no hay tanta gente como ayer/I dag er der ikke så mange mennesker som i går.
No tengo tantos amigos como mi hermano/Jeg har ikke så mange venner som min bror.
Trabajo tantas horas como tú/Jeg arbejder lige så mange timer som du.
Hoy no tengo tanto tiempo como ayer / I dag har jeg ikke så megen tid som i går.
end/som mig, dig…..: que/como yo, tú, él, ella, usted, nosotros/nosotras, vosotros/vosotras, ellos/ellas, ustedes

Det man sammenligner kan understås: Sonia tiene cerca de cien cedés. Yo tengo más, pero tú no tienes tantos. /Sonia har ca. 100 CDer. Jeg har flere, men du har ikke så mange.

 

Comments are closed