todo/todos (al/hel, alle)

Hankøn (m) hunkøn (f)
ental (sing) todo el año (hele året) toda la semana (hele ugen)
flertal (plur) todos los años (alle årene = hvert år) todas las semanas (alle ugerne = hver uge)

todo, toda (al/hel); todos, todas (alle)
bruges til at henvise til en helhed al, hele (todo/toda) eller alle (todos/todas) i en gruppe.

Kendeordet (el, la, los, las) kan erstattes af et ejestedord eller et påpegende stedord:

todo + el/mi, tu….nuestro…./este, ese….+ ental hankøn

 • todo el vino; al vinen;
 • todo mi coche/todo tu vestido/todo nuestro grupo;hele min bil/ hele din kjole/hele vores gruppe;
 • todo este libro/ todo ese libro /hele den her bog/hele den der bog.

Eksempler:

He trabajado todo el día/Jeg har arbejdet hele dagen.
Hemos perdido todo nuestro dinero/Vi har tabt alle vores penge.
¿De quién es todo ese dinero? /Hvem tilhører alle de der penge.

toda + la/mi, tu….. nuestra…../esta, esa + ental hunkøn

 • toda la familia: hele familien
 • toda mi familia/ toda vuestra familia: hele min familie/hele vores familie;
 • toda esta maleta/toda esa falda:  hele den her kuffert/hele den der nederdel

Eksempler

 • He dormido toda la noche/Jeg ha sovet hele aftenen.
 • Anoche salí con toda mi clase/I går gik jeg ud med hele min klasse
 • ¿De dónde es toda esa gente? / Hvor er alle disse mennesker fra?

todos + los, mis, tus, nuestros, estos, esos + flertal hankøn

 • todos los grupos;alle grupper(ne)
 • todos mis coches/todos tus vestidos/todos nuestros grupos; ; alle mine biler/alle dine kjoler/alle vore grupper
 • todos estos libros/todos esos libros: ; alle de her bøger/alle de der bøger.

Eksempler:

 • Voy a México todos los veranos/jeg tager til Mexico hver sommer
 • Todos sus cuadros son preciosos/Alle hans/hendes billeder er smukke.
 • Tira todos esos papeles /han/hun smider alle disse papirer ud.

todas + las, mis, tus, nuestras, estas esas + flertal hunkøn

 • todas las familias; alle familer(ne)
 • todas mis hermanas/todas tus faldas/todas nuestras primas; alle mine søstre/ alle dine nederdele/ alle vore kusiner;
 • todas estas maletas/todas esas faldas: alle disse her kufferter/alle disse der nederdele.

Eksempler

 • Voy al gimnasio todas las tardes/jeg går i fitness hver eftermiddag
 • Todas mis hermanas hablan francés/alle mine søstre taler fransk
 • Conozco a todas esas chicas/jeg kender alle de der piger.

 

Sammenlign:

todo el día (hele dagen)

Todos los días (hver dag)

 • Toco el piano todos los días Jeg spiller klaver hver dag
 • Ayer estuve en casa todo el día/I går var jeg hjemme hele dagen
 • Me gustan todos los libros/Jeg kan li’ alle bøger(ne)
 • He leído todo el libro /Jeg har læst hele bogen

Todo/toda/todos/todos + underforstået navneord

 • No hay vino. He tomado todo /der er ikke mere vin. Jeg har drukket det hele.
 • Tengo tres colegas. Son todos muy simpáticos/jeg har tre kolleger. De er alle meget sympatiske. ‘
 • ¿Qué te gusta más de España? Todo/Hvad kan du bedste li’ ved Spanien? Alt.

todo el mundo, todos, todas = ALLE

todo el mundo, todos = todas las personas

 • A todo el mundo le gusta Paris/Alle ka’ li’ Paris
  A todos nos gusta vivir bien /Vi kan alle li’ at leve godt.

todos, todas = todos los miembros de un gruppe: Alle i en gruppe.

 • En mi clase, todos somos buenos estudiantes/I min klasse er vi alle gode studerende
  Somos tres hermanas y a todas nos gusta viajar/Vi er tre søstre, som alle kan li’ at rejse

Comments are closed