todos: alle; algunos: nogle af; varios: adskillige af; uno: en af; ninguno: ingen af

Ubestemt stedord/indefinit pronomen

todos, algunos, varios, uno, ninguno

Todos (alle), algunos (nogle) varios (adskillige), uno (nogen), ninguno (ingen), alguno (nogen) henviser til dele af en gruppe:

Todos mis amigos son simpáticos /alle mine venner er sympatiske ( = hele gruppen)
Algunos de mis amigos son estudiantes /nogle af mine venner er studerende (en ubestemt del af mine venner)
Varios de mis amigos son arquitectos /adskillige af mine venner er arkitekter (en ubestemt del af mine venner)
Uno de mis amigos habla chino /en af mine venner taler kinesisk (en eller anden)
Ninguno de mis amigos es antipático /ingen af mine venner er usympatiske

 Bemærk:

 • un, una, algún, alguna, ningún, ninguna + navneord i ental
 • Ninguno og alguno mister -o foran navneord i hankøn ental.
 • Ningún /algún bruges foran hunkønsord der begynder med trykstærkt a/ha: algún áquila; ningún aula, ningún ama de casa…

Eksempler:

 • Una señora ha preguntado por tí/en dame har spurgt efter dig.
 • No veo ningún elefante./ Jeg kan ikke se nogen elefant.
 • ¿Ha llegado algún alumno? /er der kommet nogen elever (bemærk ental på spansk!)
 • Ninguno de mis hijos estudia / Ingen af mine børn studerer
 • No estudia ninguno de mis hijos / Ingen af mine børn studerer (bemærk dobbelt nægtelse, fordi ninguno står efter udsagnsordet)
 • ¿Has visto algún áquila por esta zona? /Har du set ørne heromkring?
 • No hay ningún aula libre en toda la academia /Der er ikke et ledigt lokale på hele skolen.

Sammenlign:

 • Te está esperando un alumno (antal kendt, identitet ukendt)/ En elever venter på dig
 • ¿Hay algún alumno en la clase? (antal og identitet ukendt) /Er der nogen elever i klassen?

Bemærk: algunos/algunas + navneord i flertal:

 • Algunas setas pueden ser venenosas /nogen svampe kan være giftige.
 • Algunos coches son azules /nogle biler er blå

uno, una, alguno, alguna, algunos, algunas, ninguno, ninguna + de + los, las…./mis, tus…./estos, esos…. + navneord i flertal

 • Una de las ruedas está rota /nogle af hjulene er i stykker
 • ¿Alguna de tus tías vive en Caracas? (bor nogen af dine tanter i Canada?
 • Algunos de esos libros son muy raros /Nogen af disse bøger er meget sjælne/mærkelige

uno, una, alguno … + de + nosotros, vosotros….
No veo a ninguno de los niños (jeg kan ikke se nogen af børnene)
¿Alguno de vosotros conduce? /kører nogen af jer bil?
¿Alguna de vosotros habla árabe?/taler nogen af jer arabisk?
algún, alguno og alguna bruges í spørgsmål til at spørge om ubestemt mænge/antal

Tienes algún libro nuevo? /Har du nogen nye bøger?
¿Has visto algún águila por esta zona? / Har du set nogen ørne heromkring

varios, varias (adskillige) = ubestemt antal personer eller ting (flertal)

 • Me gustan varios escritores españoles /jeg kan li’ adskillige spanske forfattere
 • He leído varias novelas /jeg har læst adskillige romaner
 • Algunas culturas permiten tener varias esposas /nogle kulturer tillader at have flere koner

varios, varias (adskillige) + de + los, las, mis, tus…./estos, esos……/ nosotros, vosotros + navneord i flertal

 • Quiero comprar varios de esos recuerdos / Jeg vil gerne købe adskillige af disse souvenirs
 • Ya he leído varios de los libros en la biblioteca /jeg har læst adskillige af bøgerne på biblioteket
 • Conozco a varias de tus primas / Jeg kander adskillige af dine kusiner
 • Tengo malas noticias para varios de vosotros /jeg har dårlige nyheder for adskillige af jer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed