mucho: meget; poco: lidt; demasiado: for meget; bastante: ret meget; suficiente: tilstrækkelig

Ubestemt stedord/indefinit pronomen

mucho (meget), poco (lidt), demasiado (for meget), suficiente (tilstrækkelig), bastante (ret meget)

 Tal hankøn hunkøn
ental mucho (meget) mucha
bastante (nok) bastante
poco (lidt) poca
demasiado (for meget) demasiada
suficiente (tilstrækkelig, nok) suficiente
flertal muchos (mange) muchas
bastantes (nok) bastantes
pocos (få) pocas
demasiados (for mange) demasiadas
suficientes (tilstrækkelig, nok) suficentes

Eksempler

 • Ana sabe mucha informática /Ana kan meget informationsteknologi
 • Martín tiene poco tiempo libre /Martin har (kun) lidt fritid
 • Rodri come demasiado chocolate (Rodri spiser for meget chocolade)
 • No tengo suficiente dinero para el avión /Jeg har ikke nok penge til flyet
 • Mis hijos duermen muchas horas /Mine børn sover mange timer
 • Marcela tiene pocas amigas. Marcela har (kun) få veninder
 • Hoy hay pocos clientes /I dag er der (kun) få kunder
 • Tenemos demasiadas horas de clase /Vi har for mange undervisningstimer
 • Tenemos suficientes patatas para hoy / Vi har nok kartofler til i dag
 • Hay suficiente agua /der er nok vand
 • Hay agua suficiente / der er nok vand

bastante, bastantes = una gran cantidad, pero no mucho /nok

 • ¿Crees que hay bastante comida? (suficiente comida) – Sí, solo somos tres (Tror du, der er nok mad? – Ja, vi er kun tre)
 • Felipe gana bastante dinero /Felipe tjener nok/ret mange penge
 • Ernestina no está nunca sola. Tiene bastantes amigos /Ernestina er aldrig alene. Hun har ret mange venner

mucho, poco, demasiado, suficiente, bastante uden efterfølgende navneord

 • ¿Cuántos huevos hay? – Tres. Son suficientes para una tortilla (Hvormange æg er der? – Tre. Det er nok til en æggekage)
 • ¿Tienes tiempo? – No mucho Me voy en diez minutos (Har du tid? – Ikke meget. Jeg går om 10 minuitter)
 • Solo tengo diez euros. – Es bastante para ir al cine. (Jeg har kun 10 euros. Det er nok til at gå i biografen)

un poco de = algo (lidt)

 • un poco de inglés (jeg kan lidt engelsk)
 • poco español. No puedo comunicarme. /Jeg kan kun lidt spansk. Jeg kan ikke kommunikere
 • un poco de español. Puedo communicarme / jeg kan lidt spansk. Jeg kan kommunikere

Comments are closed