Påpegende stedord (denne, dette..)

Pronombres demonstrativos: Funktion

Påpegende stedord (denne, dette, disse) bruges til at identificere noget eller nogen. På spansk er der tre påpegende stedord. Hvilket stedord man skal bruge afhænger af, hvor det man taler om befinder sig i forhold til taleren.

Form og brug

Når det, der tales om befinder sig tæt på taleren, dvs man kan indsætte ’her’ på dansk bruges este

denne/dette/disse: tæt på den talende (her)HankønHunkønIntetkøn
Entalesteestaesto
Flertalestosestas
  • ¿Cuánto cuesta esta revista? Hvor meget koster denne her tidskrift.
  • Quiero este libro. Jeg vil gerne have den(ne) her bog.

Når det, der tales om befinder sig tæt på den, der tales til, dvs man kan indsætte ’der hos dig’ på dansk, bruges ese

denne/dette/disse: tæt på den der tales til (der)HankønHunkønIntetkøn
Entaleseesaeso
Flertalesosesas
  • Quiero ese libro. Jeg vil gerne have denne der bog.
  • ¿Cuánto cuesta esa revista. Hvor meget koster det der tidsskrift?

Når det, der tales om befinder sig væk fra både taleren og den der tales til, dvs man kan indsætte derhenne, derovre på dansk, bruges aquel….

denne/dette/disse: væk fra både den talende og den, der tales til (derovre, derhenne)HankønHunkønIntetkøn
Entalaquelaquellaaquello
Flertalaquellosaquellas
  • Quiero aquel libro. Jeg vil gerne have bogen derhenne.
  • ¿Quiénes son aquellas chicas? Hvem er pigerne derhenne.

Bemærk: De påpegende stedord kan bruges sammen med navneord eller alene (se nedenfor).

Kongruens

Det demonstrative stedord har det samme køn og tal som det navneord, det enten står opad eller repræsenterer:

Esa chica es amiga de Ana: Denne der pige er Anas veninde.

Este es Pedro, un amigo mío: Det her er min ven Pedro.

Aquel es Andrés, el profesor de Historia: Det (derhenne) er Andres, historielæreren.

Tidsangivelser med este/esta

Este/esta bruges til at referere til nutiden, datiden eller fremtiden:

  • Esta semana (I denne uge) tengo vacaciones
  • Este verano (til sommer) vamos a ir a Chile • Este invierno (I vinter) ha llovido poco.

Neutrumsformerne

Neutrumsformerne esto, eso, aquello bruges ikke sammen med navneord; de bruges til at referere til noget uden at sige ordet:

¿Qué es esto? No sé. Parece una lámpara/ Hvad er dette? Det ved jeg ikke. Det ligner en lampe.

¿De quién es eso? / Hvis er dette?

Comments are closed