Forholdsordsformer (for mig…)

Personlige stedord efter forholdsord/Pronombres personales con preposiciones

Form

Persononlige stedord grundled

Personlige stedord efter forholdsord

KUN ved entre, excepto, hasta (= incluso), incluso, menos, según, salvo

Con

yo para menos yo con + mí = conmigo
para  ti entre tú y yo con + ti = contigo
él él él  él
ella ella ella  ella
usted  usted  usted usted
nosotros  nosotros nosotros nosotros
nosotras  nosotras  nosotras nosotras
vosotros  vosotros  vosotros  vosotros
vosotras  vosotras  vosotras vosotras
ellos  ellos  ellos ellos
ellas  ellas  ellas ellas
ustedes  ustedes  ustedes ustedes

 

Bemærk: Udover ovenstående findes der i 3. person ental og flertal (sig selv): fuera de sí /ude af sig selv; entre sí: indbyrdes; de sí (mismo) /af sig selv; habla para sí (han/hun taler for sig selv; piensa entre sí /han/hun tænker ved sig selv; el asunto en sí/sagen i sig selv..

Brug

forholdsordsformerne bruges efter forholdsord med de i skemaet nævnte undtagelser:

Eksempler:

 • A mí no me gustan las películas policiacas /jeg kan ikke li kriminalfilm
 • Mi hijo no quiere ir conmigo sino contigo /min søn ønsker ikke at komme med mig men godt med dig.
 • Todos menos tú y yo van a la fiesta /alle undtagen dig og mig skal til festen.
 • Tus colegas quieren demasiado de ti /dine kolleger ønsker for meget af dig
 • No puede vivir sin él /han/hun kan ikke leve uden ham.
 • para ella es importante ir de vacaciones /for hende er det vigtigt at tage på ferie.
 • Ignacio se siente delante de nosotros /Ignacio sætter sig foran os.
 • Todos van a la fiesta menos vosotros /alle kommer til festen udtagen os.
 • Según ellos ya no son novios Luisa y Marcelo.

Hvis forholdsordet ikke står umiddelbart foran det personlige stedord bruges yo og tú også ved de øvrige forholdsord:

 • Lo hizo por mi marido y yo /hun gjorde det for min mand og jeg.
 • El regalo es para tu novia y tú /gaven er til din kæreste og dig

Se iøvrigt brugen af betonede former ved personlige stedord som genstandsled her

Se iøvrigt brugen af betonede former ved personlige stedord som hensynsled her

Comments are closed