Reciprok (hinanden)

Når subjektet ved refleksive verber står i pluralis, nos lavamos, er der to muligheder med hensyn til betydningen.

1: handlingen kan være rettet mod sig selv: vi vasker os (hver især)

2. det også have en reciprok betydning, hinanden, hvilket vil sige, at de hver især retter handlingen mod den anden: vi vasker hinanden

Eksempler på reciprok betydning:

nos vemos todos los fines de semana: Vi ses/ser hinanden hver weekend.

Nos despedimos: vi tager afsked med hinanden.

Man kan tilføje: el uno al otro (kan bøjes i køn og tal)  for at understrege den reciprokke betydning.

Comments are closed