tilbagevisende (mig, dig, sig)

Pronombres reflexivos/tilbagevisende stedord

Form

Person dansk spansk eksempel fostærkende: selv/ reciprok betydning: hinanden (se mere her)
yo mig me me levanto a mi mismo/-a (mig selv)
dig te te levantas a ti mismo/-a (dig selv)
él, ella, usted sig se se levanta a sí mismo/-a (sig selv)
nosotros/-as os nos nos levantamos a nosostros mismos /-as nos queremos (vi elsker hinanden:  reciprok)
vosotros/-as jer os os levantáis a vosotros mismos /-as os conocisteis (I lærte hinanden at kende: reciprok)
ellos, ellas, ustedes sig se se levantan a ellos mismos /-as se entienden muy bien/ de forstår hianden godt: (reciprok)

Brug

Tilbagevisende stedord bruges, når man vil angive at den der udfører en handling og den der er genstand for denne handling er én og samme person:

me lavo /jeg vasker mig:

handling: lavo

grundled: yo

genstandsled: me

Eksempler på refleksive udsagsnord: despertarse, levantarse, ducharse, peinarse, afeitarse, irse, acostarse, arrepentirse, fugarse, obstinarse, quejarse, rebelarse, resfriarse, suicidarse, tambalearse.

Se mere om refleksive verber/tilbagevisende udsagnsord her

Ved legemsdele og klædningsstykker

Her bliver det tilbagevisende stedord hensynsled på spansk. På dansk oversættes det ikke altid, nogle gange bliver det bestemt kendeord eller ejefald.

spansk dansk
me rompi la pierna ayer jeg brækkede benet i går
te pones una falda du iklæder dig en nederdel
se viste el traje de luz han tager tyrefægterdragten på
nos ponemos botas vi tager støvler på
os limpiáis los dientes I børster (jeres) tænder
Joaquín y Mario se pusieron máscaras Joaquín og Mario tog masker på

Reciprok betydning

se mere her

Interessehensynsled

Ved interessehensynsled udtrykker det tilbagevisende stedord, at den angivne person har en særlig interesse i den handling, der ligger i udsagsnordet:

  • udsagnsordene kan også bruges uden det tilbagevisende stedord
  • konstruktionen bruges ved udsagnsord, der betyder indtage ved madvarer, eller forbruge ved produkter: beber, tomar, comer, fumar, m.v.
    • Me tomo 600 gramos diarios de verduras /jeg spiser 600 g grøntsager om dagen
    • El niño se comió tres helados/drengen spiste tre is

 

Comments are closed