Tillægsord form og modificering

Adjektiver / tillægsord….

Adjektiver/tillægsord betegner typisk en egenskab ved navneordet og retter sig i køn og tal efter det navnord, som det ‘beskriver’. Dette gælder både når tillægsordet står lige op ad navneordet: las chicas encantadoras, og når det står som omsagnsled til grundled: Las chicas son encantadoras. Las chicas están tristes.

Form

Bemærk: tillægsord, der angiver nationalitet er en gruppe for sig (se nederst i skemaet).

Ental

Flertal

hankøn

hunkøn

hankøn

hunkøn

ord der ender på- o

ændres til -a

får tilføjet

-s

rojo roja rojos rojas

– e (uforandret)

 +s

excelente excelente execlentes excelentes

– l, n, s, z (uforandret)

 + es

azul azul azules azules
joven joven jóvenes jóvenes
gris gris grises grises
feliz feliz felices felices

-a (uforandret)

+s

optimista optimista optimistas optimistas
rosa rosa rosas rosas
 

Hvis man foran farven indsætter ‘de color‘ bruges samme form overalt: de color rosa

de color lila, de color beige, de color naranja, de color rojo oscuro, de color azul claro, etc.

 

-ón, -án, ín, -or *

+a

+es

+s

Llorón llorona llorones lloronas
charlatán charlatana charlatanes charlatanas
chiquitín chiquitina chiquitines chiquitinas
trabajador trabajadora trabajadores trabajadoras

*Uforandret: latinske komparativer (se nedenfor) + marrón

+ es

mayor, menor, mejor, peor, anterior, posterior, superior, inferior marrón mayores, menores, mejores, peores, anteriores, posteriores, superiores, inferiores, marrones

Nationalitetstillægsord

-o (som rojo)

italiano italiana italianos italianas

– konsonant

-a

+ es

+s

español española españoles españolas

-í, -ú, -ense (uforandret)

+s/es

marroqí, canadiense, hindú marroquís/marroquies; hindús, hindúes; canadienses

Uforandret i ental, + s i flertal

belga belgas

Tillægsord med kortform (bueno,malo, primero, tercero, grande)

TIllægsordene bueno og malo mister o foran navneord i hankøn ental: hace buen tiempo/hace mal tiempo

Det samme gør ordenstallene: primero og tercero: el primer libro, el tercer  libro.

Grande mister -de foran navneord i både hankøn og hunkøn ental: es un gran escritor, es una gran escritora.

Både alguno (nogen/noget) og ninguno (ingen, ikke nogen/noget) mister -o foran navneord i hankøn ental.

Andre kortformer

Alguno og ninguno mister -o foran hankøn ental: Algún día voy a ir a España. No hay ningún examen este año.

Sammensatte tillægsord:

I sammensatte tillægsord bøjes kun det sidste tillægsord i køn og tal:

  • la sociedad sueco-iberoamericana
  • la cultura hispano-americana

 Ord der bruges til at modificere tillægsordet:

Eksempel

Dansk

ser muy tillægsord Jesús es muy guapo Jesus er rigtig flot
bastante Marcelo es bastante mentiroso Marcelo er ret løgnagtig
algo Carlos es algo tonto Carlos er noget dum
poco Juan es poco hablador Juan taler ikke ret meget
nada María no es nada* inteligente Maria er slet ikke intelligent
*Nada bruges til delvist at korrigere en holdning/mening eller at angive, at det er et helt forkert indtryk man får/har fået.
 – ísimo/-ísima udtrykker en meget høj grad el libro es interesantísimo (virkelig/særdeles/rigtig/yderst/super interessant)

la película era buenísima (virkelig/særdeles….. god)

tener/hay mucho de tillægsord Hay mucho de bueno en este libro der er meget godt i denne bog
bastante de Mi hermano tiene bastante de simpático Min bror er ret sympatisk
algo de hay algo de interesante en esta película Der er noget interessant i denne film
poco de Mi jefe tiene poco de amable Min chef er meget lidt venlig
nada de Esta novela no tiene nada de interés Denne roman har ingen interesse.

 

 

 

 

Comments are closed