Ordenstal (1., 2., etc)

Ordenstal

Ordenstal bruges til at angive en orden, en rækkefølge

Javier acabó cuarto en el maratón (Javier sluttede som nummer 4 i maratonløbet.
Louisa es mi segunda profesora de español (Louise er min 4. spansklærer.

Cuarto (fjerde) og segundo (anden) er ordenstal

primero/primer, primera
segundo, segunda
tercero, tercer, tercera
cuarto, cuarta
quinto, quinta

sexto, sexta
séptimo, séptima
octavo, octava
noveno, novena
décimo, décima

Primero og tercero forkortes til primer og tercer foran hankønsord i ental:
el primer tren sale a la una; Miguel es su tercer novio.

Når ordenstal skrives med tal skriver man et hævet o for hankøn og et hævet  a for hunkøn eller man bruger romertal:
Peluquería Rodolfo 1o dcha (derecha) /Frisørsalonen Rodolfo, 1. etage til højre
Fernando III (Fernando tercero/Fernando den tredje)
Capítulo VIII (octavo/ottende kapitel)
Siglo VI (sexto /sjete århundrede).

Fra og med 11. bruges normalt grundtal
Alfonso XIII (trece) es el abuelo de Juan Carlos I (primero)/Alfonso den 13. er Juan Carlos den førstes bedstefar
La oficina de Maribel está en el piso diecisiete /Maribels kontor er på 17. etage.
Federico García Lorca nació a finales del siglo XIX/Federico García Lorca blev født i slutningen af det 19. århundrede.

Kongruens

Ordenstallene retter sig i køn og tal efter det navneord, som det henviser til og står som regel foran navneord men efter egennavne (3. eksempel):
Su oficina está en la tercera planta/hans/hendes kontor er på 3. etage
Teresa vive en el segundo piso / Teresa bor på 2. sal.
Carlos V (Carlos den femte).

 

Comments are closed