Betegnelser af tider i Gyldendal

 

Infinitiv (navneform):

Trabajar:

at arbejde

 

bruges ofte i verbalsammensætninger:

Voy a trabajar (nær fremtid)

quiero trabajar

puedo trabajar

tengo que trabajar, etc.

Gerundium (udvidet tid):

Trabajando

Arbejdende

 

(fx at være i færd med at arbejde): estoy trabajando

Participium (kort tillægsform

Trabajado

arbejdet

(førnutid/førdatid)

He trabajado/había trabajado

Indikativ
person Præsens

Nutid

indikativ

Imperfektum

Uafsluttet datid. Indikativ

Præteritum: afsluttet datid

indikativ

Futurum

Fremtid

indikativ

Konditionalis

fortidsfremtid

Imperativ

bydeform

jeg Trabajo

Jeg arbejder

Trabajaba

Jeg arbejdede

Trabajé

Jeg arbejdede

Trabajaré

Jeg vil arbejde

Trabajaría (jeg ville arbejde) Trabaja (arbejd!)
Konjunjunktiv
Præsens

Konjunktiv

Nutid i konjunktiv

Imperfektum

Konjunktiv

Datid i konjunktiv

Futurum konjunktiv

Fremtid i konjunktiv

trabaje Trabajara/trabajase

 

Comments are closed