Imperativ/bydeform

Hvilken bydeform, der skal bruges afhænger af

– tiltaleformen (du, De)
– om det er en opfordring eller et forbud

Opfordring

du I fællesopfordring (lad os…) De (ental) De (flertal)
1. bøjning (hablar) habla hablad hablemos hable hablen
2. bøjning (comer) come comed comamos coma coman
3. bøjning (escribir) escribe escribid escribamos escriba escriban
diftongering udsagnsord (contar; volver) cuenta; vuelve contad; volved contemos; volvamos cuente; vuelva cuenten; vuelvan
vokalskifteudsagnsord: pedir pide pedid pidamos pida pidan
vokalskifte og diftongering (dormir) duerme dormid durmamos duerma duerman

Uregelmæssige former:

du I De (ental) nosotros (lad os….) De (flertal
decir di decid diga digmos digan
hacer haz haced haga hagamos hagan
ir ve id vaya vayamos vayan
poner pon poned ponga pongamos pongan
salir sal salid salga salgamos salgan
ser se sed sea seamos sean
tener ten tened tenga tengamos tengan
venir ven venid venga vengamos vengan

Tilbagevisende udsagnsord: Levantarse

Det tilbagevisende stedord skrives efter udsagnsordet:

du I lad os… De (ental) De (flertal)
levántate levantáos levantémonos levántese levántense

Ligesom det tilbagevisende stedord (te, os, nos, se) skrives efter bydeformen (levántate, etc ) skrives genstandsledsformer og hensynsledsformer bagefter i bekræftende bydeform:

Forklar det: explícalo

Vis det: enseñalo

Forklar ham det: explícaselo

Vis os det: enseñanoslo

Forbud/benægtet bydeform

I disse former bruges konjunktiv i nutid

-ar -er -ir diftongering vokalskifte vokalskifte+diftongering tilbagevisende vb
du no esperes no comas no subas no cuentes no pidas no duermas no te levantes
De (ental) no espere no coma no suba no cuente no pida no duerma no se levante
lad os ikke no esperemos no comemos no subamos no contemos no pidamos no durmamos no nos levantemos
I no esperéis no comáis no subáis no contéis no pidáis no durmáis no os levantéis
De (flertal) no esperen no coman no suban no cuenten no pidan no duerman no se levanten

 

Ander måder at udtrykke bydeform på:

Ved navneform:

a trabajar, chicos (I skal arbejde, børn)

llamar de las diez a las tres (ring mellem kl. 10 og 15)

 

 

 

Comments are closed