Konjunktiv, oversigt over brug med links

Konjunktiv er en særlig form, som vi ikke bruger ret meget på dansk. Det er en form, der farver den talendes holdning til det sagte på forskellig vis. Det kan udtrykke noget uvirkeligt, noget villet/ønsket/følt (querer que/desear que/lamentar que), noget muligt (tal vez, puede que, es posible que), noget der ikke er sket (no es que, sin que), noget, hvis eksistens er usikker (relative/henførende sætninger), noget fremtidigt (bisætninger), men det kan også udtrykke noget virkeligt (siento que te hayas ido = jeg er ked af, at du er taget afsted).

Oversigt over brug af konjunktiv – tryk ind under de enkelte punkter.

 1. Konjunktiv med Ojalá/Qué/Que
  1. Ojalá ganes (Gid du vinder)
  2. Qué pena que no vengas (Sikke ærgerligt, at du ikke kommer)
  3. Que durmáis bien (Sov godt)
 2. Konjunktiv i bydeform (imperativ)
  1. Opfordring (høflig tiltale: Usted/ustedes) Dígamelo (sig det til mig)
  2. Benægtede former/forbud: No fumes (du må ikke ryge)
 3. Konjunktiv/indikativ ved udtryk for sandsynlighed
  1. benægtet sandsynlighed: no me imagino que
  2. es posible/imposible/probable/improbable
  3. posiblemente/probablemente (foran udsagnsord)
  4. puede que, quizás, tal vez (måske) (foran udsagnsord)
 4. Konjunktiv i genstandssætninger (que-sætninger)
  1. efter verber og andre udtryk for ønske, vilje, håb:
   1. Quiero que vengas mañana (jeg vil gerne have, at du kommer i morgen
   2. Les pido que me manden las mercancias pronto (jeg beder Dem snarest sende mig varerne)
   3. Esperamos que nuestros productos les gusten (Vi håber, at De kan li’ vore varer)
   4. Necesito que me prestes el coche (jeg har brug for, at du låner mig bilen)
  2. efter verber og andre udtryk for følelser og sindsstemninger
   1. Sentimos que no tengamos una habitación libre en agosto (VI beklager, at vi ikke har et ledigt værelse i august)
   2. Los jóvenes temen que no encuentren trabajo (De unger frygter, at de ikke kan finde et arbejde)
   3. No me gusta que lleguen tarde (jeg bryder mig ikke om, at de kommer sent)
  3. efter benægtede menings- og ytringsverber
   1. No creo que Juan se haya ido (jeg tror ikke, at Juan er taget afsted).
   2. No veo que hayas terminado la tarea (Jeg kan ikke se, at du har færdiggjort opgaven)
   3. Mi hermano no contestó que pudiera participar en la fiesta (Min bror svarede ikke, at han kunne deltage i festen).
 5. konjunktiv efter upersonlige udtryk for vurderinger/vilje/følelser
  1. Es mejor que no llegues (Det er bedst, at du ikke kommer)
  2. Es necesario que rellenes este cupón (Det er nødvendigt, at du udfylder denne kupon).
  3. Es lamentable que José no termine sus estudios (det er beklageligt, at Jose ikke afslutter sine studier).
  4. Es inaceptable que no hayan dado explicaciones (Det er uacceptabelt, at de ikke har givet forklaringer).
 6. konjunktiv i konjunktionsbisætninger
  1. Hensigtkonjunktion (altid konjunktiv): Te escribo para que no te procupes (jeg skriver for at du ikke skal være bekymret).
  2. Tidskonjunktion: Konjunktiv, om fremtidige handlinger, indikativ om faktiske handlinger, handlinger, der har fundet sted samt om sædvanemæssige handlinger. 
   1. Cuando llego a casa, te llame (Når jeg kommer hjem, ringer jeg til dig)
   2. Antes (de) que tomes el sol, tienes que ponerte crema (før du slikker sol, skal du tage solcreme på). (Altid konjunktiv ved antes de que).
  3. Udelukkende konjunktion (altid konjunktiv): Entré sin que me vieran (jeg kom ind, uden at de så mig).
  4. Indrømmelseskonjunktion (konjunktiv ved fremtidigt forhold, men ikke om faktiske): Esta tarde saldré aunque llueva (I eftermiddag vil jeg tage afsted, selvom det måtte regne).
  5. Følgekonjunktion: Indikativ om den faktiske følge, men konjunktiv, hvis følgen har final betydning (dvs så at = for at): Miguel se rompió un brazo así que no podía jugar al tenis (Miguel brækkede armen, så han kunne ikke spille tennis).
  6. Betingelseskonjunktion: Ved alle andre konjunktioner end si bruges konjunktiv. Si har kun konjunktiv i hypotetiske dobbeltsætninger (se punkt 7): si surgen problemas, puedes llamarme. En caso que surjan problemas, puedes llamarme.
  7. Årsagskonjunktion: som regel indikativ. Esta tarde me quedo en casa porque llueve mucho (I eftermiddag bliver jeg hjemme, fordi det regner meget).
  8. Sammenligningskonjunktion: oftest indikativ ved faktiske forhold og konjunktiv ved imaginære, fremtidige forhold: Los futbolistas entrenan como deben entrenar. Ved como si og cual si bruges næsten altid imperfektum konjunktiv. Entrenan como si fueran profesionales (men det er de ikke).
 7. konjunktiv i hypotetiske dobbeltsætninger
  1. Si tuviera dinero, me compraría un yate (Hvis jeg havde penge, ville jeg købe en yacht).
  2. Si fueras más rico, no serías más feliz (Hvis du var rigere, ville du ikke være lykkeligere).
 8. konjunktiv i henførende/relative sætninger
  1. Buscamos licenciados que hablen inglés (Vi søger kandidater, der kan tale engelsk).
  2. No hay quien te aguante (Der er ikke nogen, der kan holde dig ud)
  3. Los que hayan pagado pueden irse (De som måtte have betalt kan gå).

Comments are closed