Konjunktiv efter udtryk for følelser og sindsstemning

Konjunktiv i que-sætningen efter udsagnsord eller andre udtryk, der udtrykker følelser og sindsstemninger

Der gælder de samme kriterier som ved ønske/viljesverber:

  • Ved subjektløb (dvs samme subjekt/grundled for de udsagnsord) bruges navneform: Me encanta ir en bicleta /jeg er vild med at cykle (me encanta (yo), ir (yo)).
  • (Grundled 1)Verbum/tillægsord/navneord, der udtrykker følelse + que + grundled2 + verbum i konjunktiv: Me encanta que mis hijos vayan en bicleta /jeg er henrykt over, at mine børn cykler (dvs to forskellige grundled)
  • Sentir que: Sentimos que no tengáis un buen viaje/ vi beklager, at I ikke har en god rejse.
  • Tener miedo de que: Muchos jóvenes tienen miedo de que la empresa los despida/mange unge er bange for, at firmaet fyrer dem.
  • Alegrarse de que: Los padres se alegran de que sus hijos estén bien /forældrene glæder sig over, at deres børn har det godt.
(subjektløb)
gustar + navneform  Me gusta ser puntual/ jeg kan li at være punktuel
Forskellige grundled i sætningen, hvor følelsen udtrykkes, og genstandssætningen: (grundled1) verbum + que + (grundled2) verbum i konjunktiv.
sorprender + que + konjunktiv Me sorprende que mis colegas sean puntuales
estar harto de + que + konjunktiv Miguel está harto de que sus colegas no coloboren /Miguel er træt af, at hans kolleger ikke samarbejder
tener miedo de + que + konjunktiv Miguel tiene miedo de que lo despida su jefe  /Miguel er bange for, at hans chef fyrer ham
Me pone nerviosa + que + konjunktiv Me pone nerviosa que bebas tantas cervezas /jeg bliver nervøs over, at du drikker så mange øl

Andre udsagnsord, der udtrykker sindsstemninger og følelser som glæde, stolthed, godkendelse, sorg, beklagelse, ærgrelse, frygt, vrede, skam, afsky, taknemmelighed, overraskelse, ligegyldighed, fordømmelse, forkastelse, kritik, m.m.:

gustar que (kunne li’ at), encantar que (være henrykt over at), apetecer que (have lyst til at, ønske), agradar que (behage at), disgustar que (mishage at), molestar que (genere at), fastidiar que (ærgre at), odiar que (hade at), avergonzarse de que (at skamme sig over at), lamentar que (beklage at), sorprender que (overraske at), acusar de que (anklage for at), agradecer que (være taknemmelig for at), asombrar que (forbavse at), complacer que (glæde, at) criticar que (kritisere at), disilusionar que (skuffe at), divertir que  (more at), extrañar(se) que (undre at), molestar que (genere at/blive vred over at), parecer bien/mal que (forekomme godt/ skidt at), perdonar que (undskylde at), preocupar(se) que (bekymre at), temer que (frygte at), tener ganas de que (at have lyst til at), tener miedo de que (at være bange for at),  sorprender(se) que (overraske at), estar harto de que (at være dødtræt af at) og mange, mange flere.

Comments are closed