Konjunktiv efter udtryk for ønske/vilje

Konjunktiv i que-sætningen (genstandssætningen) efter udsagnsord eller andre udtryk, der udtrykker vilje eller ønske

  • querer que: quiero que me llames (jeg vil gerne have, at du ringer).
  • esperar que: espero que usted me escriba pronto/ jeg håber, at De snart skriver til mig.
  • preferir que: prefiero que me lo digas ahora /jeg foretrækker, at du siger det til mig nu

Bemærk, at grundleddet i de to sætninger er forskellige, således at viljen/ønsket er rettet mod en anden person end den, der har ønsket/viljen:

ønske/viljesverbum/tillægsord/navneord + que +  verbum 2 i konjunktiv (2 forskellige grundled)

Ved subjektløb, dvs når der er kun ‘et grundled’ involveret, er der ikke konjunktiv: quiero estudiar esta noche (jeg vil gerne studere i aften)

Subjektløb, dvs det er samme person, der er ‘grundled’ for de to verber
querer + navneform  quiero viajar a España este verano/ jeg vil gerne til Spanien i sommer
Forskellige grundled i ‘viljesætningen’ og i den efterfølgende que-sætning: (grundled 1) verbum + que + (grundled 2) + verbum
querer + que + konjunktiv Quiero que med ayudes /Jeg vil gerne have, at du hjælper mig.
estar preocupado a + que + konjunktiv Mis padres están preocupados a que Miguel no encuentre trabajo /Mine forældre er bekymdrede for, at Miguel ikke finder arbejde.
tener interés en + que + konjunktiv El jefe tiene interés en que la empresa venda sus productos /Chefen er interesseret i, at f
tener ganas de + que + konjunktiv Tengo ganas de que mis hijos viajen mucho/ Jeg har lyst til mine børn rejser meget.

Andre udsagnsord der udtrykker: ønsker, hensigt, henstilling, opfordring, krav, befaling, tilladelse, drift, behov, nødvendighed, stræben, forbud, udvirken m.m:

aconsejar que (råde til), desear que (ønske at), decir que (sige = beordre at) decidir que (beslutte at), demandar que (forlange at), determinar que (bestemme at), esperar que (forvente at), evitar que (at undgå at), exigir que (kræve at),  impedir que (forhindre at), implicar que (medføre at), facilitar que (muliggøre, udvirke at), hacer que ( gøre, bevirke) hacer falta que (have behov for), hacer posible que (at gøre muligt at), mandar que (befale at), necesitar que (at have bruge for), pedir que (anmode om/forlange at), permitir que (tillade at), preocuparse de que (tage sig af/sørge for at), prohibir que (forbyde at), proponer que (foreslå at), ), recomendar que (anbefale at), rogar que (bede om at), soñar con que (drømme om at), og mange, mange flere….

Comments are closed