Konjunktiv ved benægtede menings- og ytringsverber

Konjunktiv i que-sætningen efter benægtede menings- og ytringsverber

Ved menings- og ytringsverber, dvs udsagnsord, der udtrykker, mening, overbevisning, tro, vished, uvished, ytring, erklæring, løfte, forestilling, erkendelse, formodning m.v., bruges indikativ i bekræftende sætninger og konjunktiv i benægtede sætninger:

no + menings-og/eller ytringsverbum + que + verbum i konjunktiv:

  • No pienso que mi novio vaya mañana /jeg tror ikke min kæreste kommer i morgen.
  • Juan no cree que haya entradas para el museo/Juan tror ikke, der er billetter til museet.
  • no recuerdo que no estéis en casa /jeg kan ikke huske, at I ikke er hjemme.
  • No me parece que estés más guapo en este vestido /jeg synes ikke, du ser bedre ud i denne kjole.

Det samme gælder for udtryk for sikkerhed (se skema)

Benægtede verber for tanke, tale og sansning 
No + menings/yringsverbum + que + konjunktiv No pienso que Jaime diga esto en broma /jeg tror ikke, at Jaime siger dette for sjovt
Los médicos no afirman que tenga nada grave /lægerne bekræfter ikke, at der er noget alvorligt i vejen.
Su mujer no nota que haya engordado /hans kone bemærker ikke, at han er blevet tyk.
benægtede (upersonlige) udtryk for sikkerhed og vished, dvs. at der udtrykkes tvivl om udsagnet:
no es verdad/cierto/evidente que (det er ikke sandt/sikkert/indlysende at): No es evidente que Mario esté en casa /det er ikke indlysende, at Mario er hejmme.
no está claro que (det er ikke klart at..): No está claro que Juan hable chino /det er ikke klart om Juan taler kinesisk.
no tengo claro/clarísimo que (ikke at være på de rene med at): No tengo claro que los estudiantes estimen al profesor /jeg er ikke på de rene med, om eleverne værdsætter læreren.
no tener la seguridad de que (ikke at have sikker for at): No tengo la seguridad que el presidente vaya a convocar elecciones /jeg har ikke sikkerhed for, at præsidenten vil udskrive valg.
no tener constancia de que (ikke at have dokumentation for at..): No tengo constancia de que Sara esté enferma (jeg har ikke dokumentation for, at Sara er syg.
No me/te.. consta que (ikke at stå fast for../fremgå for…): No le consta que quieran subir la gasolina / det står ikke klart for ham om de vil lade benzinen stige.

Altid konjunktiv ved:

es mentira (det er løgn/forkert/tvivlsomt at) Es mentira que Alonso haya aprobado /det er løgn at Alonso er bestået
es falso que
Es falso que Mario viva con Teresa /det er ikke rigtigt at Mario bor sammen med Teresa.
es dudoso que Es dudoso que mi marido vuelva mañana /det er tvivlsomt, at min mand kommer hjem i morgen.
dudar que (at tvivle på at) Dudo que vengan /jeg tvivler på, at de kommer
negar (at nægte)både konjunktiv og indikativ uden væsentlige forskel i begydning

Andre menings- og ytringsudsagnsord

considerar que (at betragte at), creer que (at tro at), notar que (at bemærke at), opinar que (at mene at), parecer que (at forekomme at), pensar que (at synes at), recordar que (at huske/minde om at), sentir que (at mærke, fornemme at), suponer que (at antage at), ver que (at se at), estar seguro de que (at være sikker på at) + mange, mange flere.

Comments are closed