Konjunktiv ved upersonlige udtryk for vurdering/vilje/følelse

Konjunktiv i que-sætningen efter upersonlige udtryk for vurderinger/vilje/følelse:

Efter upersonlige udtryk med ser/parecer/estar + udtryk for vurdering/vilje/følelse er der konjunktiv: Når der henvises til nutid og fremtid bruges konjunktiv i nutid, og når der henvises til datid eller konjunktiv i datid:

Udtryk for vurdering: ser/parecer + biord/tillægsord/navneord

Modus

Eksempler

ser + bueno/malo: que + konjunktiv Es bueno que tus niños sean tan educados
parecer + mal, bien: Me parece mal que tantos niños pasen hambre.
ser/parecer + tillægsord, der udtrykker vurdering (mejor, lógico, natural, normal, maravilloso, importante, justo, injusto, necesario, posible, imposible, triste (se flere nedenfor)): Es triste que haya tantos jovenes sin trabajo
ser/parecer + navneord, der udtrykker vurdering (una vergüenza, un escándalo, una locura, una pena, una lástima m.fl): Es una pena que no hables chino.

 Andre udtryk med ser:

Es asqueroso que (det er modbydeligt at), es fundamental que (det er meget vigtigt at), es cómico que (det komisk at), es deseable que (det er ønskeligt at), es aceptable que (det er acceptabelt at), es aconsejable que (det er tilrådeligt at), es admirable que (det er beundringsværdigt at), es agradable que (det er behageligt at), es buena idea que (det er en god idé at), es bueno que (det er godt at), es curioso que (det er mærkeligt at), es desaconsejable que (det er at fraråde at), es dudoso que (det er tvivlsomt at), es emocionante que (det er rørende at), es fantástico que (det er fantastisk at), es gracioso que (det er morsomt at), es horrible que (det er forfærdeligt at) es indispensable que (det er strengt nødvendigt at), es peligroso que (det er farligt at), es preocupante que (det er bekymrende que), es recomendable que (det er anbefalelsesværdigt at) es suficiente que (det er tilstrækkeligt at), es tradicional que (det er sædvanligt at) og mange mange flere.

Udtryk med estar:

está mal/bien que (det er dårligt/godt at), está previsto que (det kan forudses at), está descartado que (de ter udelukket at) está de más que (det er overflødigt at) m.fl.

 

 

 

 

 

Comments are closed