Konjunktiv/indikativ ved udtryk for sandsynlighed

Konjunktiv/indikativ ved udtryk for sandsynlighed

Der er mulighed for både konjunktiv og indikativ – se eksempler i skemaet.

Udtryk Modus Eksempler
creo que (jeg tror at) indikativ:
nutid/fremtid.Ved benægtet sandsynlighed: konjunktiv
Creo que vienen mañana (jeg tror, at de kommer i morgen).
estoy seguro/a de que (jeg er sikker på at) Estoy seguro de que mi hijo me llama pronto (jeg er sikker på, at min søn snart ringer).
me imagino que (jeg forestiller mig/tror at) Me imagina que sabéis que me he roto la pierna (jeg tror, at I ved, at jeg har brækket benet).
supongo que (jeg antager at) Supongo que las cosas te van bien (jeg går ud fra at tingene går godt for dig).
es posible/imposible que konjunktiv Es posible que Dinamarca gane la copa /det er muligt, at Danmark vinder mesterskabet.
es probable/improbable que Es poco probable que mi primo encuentre trabajo / det er lidt sandynligt at min fætter finder arbejde.
posiblemente konjunktiv men indikativ, når udtrykkene står efter verbet Posiblemente lleguen esta noche /de kommer muligvis i aften.
probablemente El profesor está probablemente enfermo.
seguramente: oftest med indikativ Seguramente viven en esta calle (de bor helt sikkert i denne gade)
puede que:  konjunktiv, men indikativ kan bruges, når udtrykkene står efter udsagnsordet Puede que no salga el sábado /måske går jeg ikke i byen lørdag.Voy a llamar a mis padres.
quizá(s): Quizá estén en casa /jeg ringer til mine forældre. Måske er de hjemme.
tal vez: Tal vez haya elecciones esta primavera /Måske bliver der valg i dette forår.
a lo mejor (måske): indikativ A lo mejor me toca la lotería /måske vinder jeg i lotteriet. .
igual (måske): ¿Qué haces este viernes?. No sé. Igual voy a estudiar. (Hvad skal du lave på fredag? Det ved jeg ikke. Måske jeg skal studere)
lo mismo (måske): Carlos no vino a mi cumpleaños. – Lo mismo no le dijeron nada (Carlos kom ikke til min fødselsdag. – Måske sagde de ikke noget til ham)

 

Comments are closed