Før datid /plusquamperfecto

Form

Førdatid dannes som førnutid med datidsform af haber + kort tillægsform

Plusquamperfecto/førdatid

hjælpeudsagnsord

kort tillægsform

Uregelmæssige former

yo había trabajado

comido

vivido

se uregelmæssige former under førnutid
habías
él, ella, usted había
nosotros/-as habíamos
vosotros/-as habíais
ellos, ellas, ustedes habían

Brug

Førdatid bruges til at angive at handlingen ligger forud for en anden handling i datid: Da vi kom, var toget kørt: (toget kørte – derefter kom vi)

Cuando llegamos, había salido el tren

Ya + før datid

Ya kan bruges med førdatid for at angive, at handlingen i sætningen ligger forud for en anden handling:

  • Cuando llegó la partera, ya habia venido al mundo el niño /Da jordmoderen kom, var barnet kommet allerede til verden.

no todavía/no…. todavía + førdatid

no todavía/no….todavía kan bruges med førdatid for at angive, at noget endnu ikke var sket:

  • Cuando llegó la partera, todavía no había venido al mundo el niño/no había venido al mundo el niño todavía/da jordmoderen kom var barnet endnu ikke kommet til verden.
  • Cuando llegué a la parada, el autobús no se había ido todavía/todavía no se había ido el autobús /da jeg kom hen til stoppestedet, var bussen endnu ikke gået.

 

Comments are closed