Pretérito imperfecto (beskrivelse, lang/uafsluttet)

Siden er under udarbejdelse

Denne datidsform, der her kaldes ‘pretérito imperfecto eller ‘beskrivende datid’, bruges til at beskrive bl.a. vaner i datiden.

Form

Person

1. bøjning:trabajar

2. bøjning:comer

3. bøjning:vivir

yo trabajaba comía vivía
trabajabas ccomías vivías
él, ella, usted trabajaba comía vivía
nosotros/-as trabajábamos comíamos vivíamos
vosotros/-as trabajabais comíais vivíais
ellos, ellas, ustedes trabajaban  comían vivían

 

Hverken diftongerings udsagnsord eller udsagnsord, der får vokalskifte, har specielle ændringer i denne tid.

Der er tre uregelmæssige udsagnsord i pretérito imperfecto:

Person

ver: at se

ser: at være

ir: at gå, komme……

yo veía era iba
veías eras ibas
él, ella, usted veía era iba
nosotros/-as veíamos éramos íbamos
vosotros/-as veíais erais ibais
ellos, ellas, ustedes veían eran iban

Brug

Pretérito imperfecto bruges til at beskrive

 • vaner i datiden – også det man gjorde i en bestemt periode af ens liv :(Cuando era joven, da jeg var ung; de pequeño (som lille);  en aquella época (på den tid); antes: før
  • Siempre me levantaba a las siete/jeg stod altid op klokken 7
  • Cuando era pequeña,  íbamos de excursiones todos los veranos /Da jeg var lille, tog vi på udflugt hver sommer.
  • Los aztecas bebían chocolate con chili /Aztekerne drak chokolade med chili.
  • Antes Elena leía novelas, ahora lee revistas de moda /Før læste Elena romaner, nu læser hun modeblade.
 • baggrunde og omstændigheder (kulisse) for en handling: personer, ting, steder, klima, m.v.:
  • El atracador era un hombre mayor/ overfaldsmanden var en ældre mand
  • El coche del atracador era azul /overfaldsmandens bil var blå
  • El parque del crimen era muy pequeño /parken hvor forbrydelsen fandt sted, var meget lille.
  • La casa de mis padres estaba en un pueblo pequeño /Mine forældres hus lå i en landsby.
  • Cuando llegaron al teatro, había mucha cola para entrar y además llovía.
  • Mi hijo nació el 24 de diciembre (handlingen). Estaba todo nevado y hacía mucho frío (kulissen) /Min søn blev født den 24 december. Alt var snedækket og det var rigtig koldt.
  • Era de noche y hacía viento. Los padres estaban en la cama. Estaban durmiendo (kulissen). De repente….
 • afbrudte forløb: den handling, der var i gang (pretérito imperfektum), da noget indtraf (pretérito indefinido): 
  • Estábamos esperando en la cola, cuando de repente, empezó a tronar /Vi stod og ventede i køen, da de pludseligt begyndte at tordne.
  • Cuando comíamos, empezó a llover. / Da vi spiste, begyndte det at regne.
 • parallelle forløb, der er i gang
  •  Siempre que mi tío venía a vernos, nos traía un regalo
  • Veíamos la tele mientras jugábamos a las cartas.
 •  Årsager og baggrund for en handling i datid
  • Como estaba enferma, no salí con los demás a tomar una copita /Da jeg var syg, gik jeg ikke ud med de andre for at få en drink
  • Te parecía interesante ir al teatro, porque después intercambiaba opiniones con tus amigos /Du syntes at det var interessant at gå i teatret, fordi du bagefter udvekslede meninger/diskuterede med dine venner.

Imperfecto de cortesía/høflighedsimperfektum bruges for at bede om noget på en særlig høflig måde:

 • ¿Qué quería?/ Hvad ønsker De?
 • Quería una cerveza y un pincho de tortilla/jeg vil gerne have en øl og en tortilla tapas.

Tidsangivelser/adverbialled/marcadores temporales

De biord eller biordsled, som kan optræde i forbindelse med pretérito imperfecto er bl.a:

 • siempre: siempre desayunaba en la cocina /jeg spiste altid morgenmad i køkkenet.
 • a menudo/con frecuencia: cuando vivía en Madrid, a menudo iba al Museo de Prado/Da jeg boede i Madrid tog jeg ofte på Prado museet.
 • (casi)nunca: cuando vivía en Nueva York, nunca salía sola/ da jeg boede i New York gik jeg aldrig alene ud.
 • de vez en cuando: De vez en cuando iba al cine, cuando vivía en el centro / En gang imellem gik jeg i biografen, da jeg boede i midtbyen
 • todos los días: todos los días leía el periódico/hver dag læste jeg avisen.
 • antes: antes no me gustaba el pescado /før kunne jeg ikke li’ fisk
 • muchas veces: Muchas veces visitaba a mi vecina /mange gange besøgte jeg min nabo.
 • Ya: ya lo sabíamos /vi vidste det allerede
 • en general: en generel iban de excursiones /de tog som regel på udflugt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed