Konditionalis

Condicional/fortidsfremtid

Person 1. bøjningtrabajar 2. bøjningcomer 3. bøjningvivir
yo trabajaría comería escribiría
trabajarías comerías escribirías
él, ella, usted trabajaría comería escribiría
nosotros/-as trabajaríamos comeríamos escribiríamos
vosotros/-as trabajaríais comeríais escribiríais
ellos, ellas, ustedes trabajararían comerían escribirían

Uregelmæssige former

 

En gruppe udsagnsord mister e i navneformen:

haber (at have) habría, habrías, habría, habríamos, habríais, habrían
poder (at kunne) podria, podrías, podría, podríamos, podríais, podrían
saber (at kunne, vide) sabría, sabrías, sabría, sabríamos, sabríais, sabrían

I en gruppe udsagnsord ændres den sidste vokal i navneformen til d:

poner (at lægge, sætte..) pondría, pondrías, pondría, pondríamos, pondríais, pondrían
salir (at gå/komme ud, tage afsted, afgå) saldría, saldrías, saldría, saldríamos, saldríais, saldrían
tener (at have, besidde) tendría, tendrías, tendría, tendríamos, tendríais, tendrían
valer (at være værd, gælde) valdría, valdrías, valdría, valdríamos, valdríais, valdrían
venir (at komme) vendría, vendrías, vendría, vendríamos, vendríais, vendrían

I en gruppe udsagnsord msiter navneformen bogstaver:

decir (at sige) diría, dirías, diría, diríamos, diríais, dirían
hacer (at gøre, lave) haría, harías, haría, haríamos, haríais, harían
querer (at ville, ønske, elske) querría, querrías, querría, querríamos, querríais, querrían

 

Konditionalis findes også i før fortidsfremtid/condicional compuesto. Hjælpeudsagnsordet er haber i konditionalis + kort tillægsform af hovedudsagnsordet:

Habría trabajado mucho: jeg villa have arbejdet meget…

habría comido en la caferería: jeg ville have spist i kantinen

habría escrito la carta: jeg ville have skrevet brevet.

Brug

Fortidsfremtid angiver en fremtid i forhold til fortiden: I går sagde jeg, at jeg ville gøre det i dag.

Derudover bruges konditionalis til at udtrykke en teoritisk mulighed:

  • María es feliz pero estaría más feliz con un menos trabajo /Maria er lykkelig, men hun ville være lykkeligere med mindre arbejde (men hun har meget)
  • Me gusta alojarme in hoteles pero preferiría alojarme en casas privadas /jeg kan li’ at bo på hotel, men jeg ville foretrække at bo privat. (det er ikke muligt)

Sammen med verber gustar, entar, preferir udstrykker konditionalis ønske:

  • Le gustaría estudiar Medicina /Han ville gerne studere medicin
  • nos encantaría ir a China en verano /vi ville være henrykte over at rejse til Kina til sommer.

Kontionalis kan bruges til at anmode om noget:

  • Me gustarían estos zapatos /jeg ville gerne have disse sko
  • Te importaría cerrar la puerta? Hay mucho ruido. Vil du være sød og lukke døren. Der er megen støj.

Konditionalis kan også bruge til at give gode råd:

  • Deberías trabajar menos y divertirte más /du burde arbejde mindre og more dig mere.
  • No viajaría a China – es un viaje muy largo /jeg ville ikke rejse til Kina – det er en meget lang rejse.

Konditionalis bruge også til at angive muligheder eller antagelser i fortiden:

¿Cuántos años tenía tu hijo cuando mudaste a España? Tendría siete o ocho años. /Hvor mange år var din søn, da du flyttede til Spanien? Han var nok en 7-8 år.

 

Comments are closed