Førnutid

Form

Førnutid/perfecto pretérito: at have gjort noget, er en fortid der strækker sig op til nutiden.

Førnutid en en sammensat verbaltid, der dannes  af hjælpeudsagnsordet haber og kort tillægsorm/perfektum participium

Haber er et hjælpeudsagnsord der angiver person, tal og tid (nutid danner før nutid, datid danner før datid).

Hovedudsagnsordet står i kort tillægsform og bøjes ikke i hverken køn, person eller tal. Det er en infinit form.

FØRNUTID
Perfecto pretértico
hjælpeudsagnsordet:
haber
kort tillægsformUregelmæssige korte tillægsformerUregelmæssige korte tillægsformer
yo

él, ella, usted
nosotros/-as
vosotros/-as
ellos, ellas, ustedes
he
has
ha
hemos
habéis
han
-ar/- ado: deseado
-er/-ido: comido
-ir/-ido: salido
abrir: abierto (åbnet)
decir: dicho (sagt)
cubrir: cubierto (dækket)
escribir: escrito (skrevet)
freír: frito (stegt)
hacer: hecho (gjort, lavet)
morir: muerto (død)
poner: puesto (placeret, stillet)
romper: roto (gået, slået i stykker
ver: visto (set)
volver: vuelto (vendt tilbage)
soltar: suelto (løst, løsladt)

samt alle sammensætninger med ovenstående uregelmæssige former: fx disuelto , dispuesto, devuelto, descubierto, descrito, deshecho interroto m.fl.
Eksempel
yohepagado.
hascomido
él, ella, ustadhasalido
nosotros/nosotrashemospagado
vosotros/vosotrashabéiscomido
ellos, ellas, ustedeshansalido

Ordstilling

 • Hjælpeudsagnsord og kort tillægsform må aldrig skilles ad. Siempre he viajado mucho
 • Er udsagnsordet refleksivt skrive det tilbagevisende stedord (me, te, se, nos, os, se) før hjælpeudsagnsordet. Siempre me he levantado temprano
 • Er der en nægtelse i sætningen skrives denne før det refleksive stedord og hjælpeverbum Ya no se ha acostado.

Brug

Førnutid bruges til at tale om

 • en handling/situation som har varet og varer helt op til nutiden. Tidsangivelsen kan være: ahora (nu), hoy (i dag),  este + diverse tidsangivelser: esta tarde (i eftermiddag), esta semana (i denne uge), este mes  (i denne måned), este año (i år), m.fl.: Hoy he desayunado poco (I dag har jeg kun spist lidt til morgenmad); este verano he estado en Copenhague (denne sommer har jeg været i København; este semestre he leído cinco novelas ( i dette semester har jeg læst fem noveller); este año no ha hecho calor (i år har det ikke været varmt).
 • en handling/situation som kan kaldes en ‘nær fortid’ sammen med tidsangivelser som hace poco (for lidt siden), hace un momento (for et øjeblik siden), hace un rato (for en stund siden), hace cinco minutos (for fem minutter siden) m. fl.: Louisa me ha llamado hace un momento (louisa har ringet til mig for lidt siden); los chicos han aprendido poco (drengene har kun lært lidt); He empezado usar mi móvil hace poco (jeg er begyndt at bruge min mobil for lidt siden/for nylig).
 • nyheder som er sket på det seneste: Ha muerto el precidente (præsidenten er død); el rey ha abdicado (kongen er abdiceret)
 • oplevelser/erfaringer man har haft i en ukendt tid (tiempo desconocido) , men en tid som strækker sig op til nu: Nunca he estado in Cuba (jeg har aldrig været i Cuba). Victor siempre ha fumado (Victor har altid røget). ¿Has estado en Buenos Aires alguna vez? (Har du nogensinde været i Buenos Aires?).
 • fortidige handlinger, der har en konsekvens i nutiden: Estoy cansada. He trabajado muchísimo. (jeg er træt. Jeg har arbejdet rigtig meget).
 • hvorvidt en handling har fundet sted: Ya he terminado el libro (nu er jeg færdig med bogen). Eller for at spørge om noget har fundet sted før:¿Has acabado ya los exámenes? (er du færdig med eksamen nu?). Todavía no he acabado la escuela. Jeg er ikke færdig med skolen endnu.

Oversigt over tidsangivelser:

eksempler med 'este'eksempler med 'esta'eksempler med 'hace' (for....siden)andre (tiempo desconocido) 
este fin de semana
este mes
este trimestre
este semestre
este año
este verano
este otoño
este invierno
esta madrugada
esta mañana
esta tarde
esta noche
esta semana
esta primavera
Hace un instante
Hace 10 minutos
Hace un rato
Hace un momento
jamás
nunca
en mi vida
ninguna vez
alguna vez
algunas veces
varias veces
muchas veces
toda mi vida
siempre
ya
todavía no
aún no

Lige at have gjort noget

For at sige, at noget lige er sket bruge man en verbalperifrase: Acabar de hacer algo: lige at have gjort noget:

 • Acabo de leer el libro: jeg har lige læst bogen
 • Acababa de llegar: Han var lige kommet

Nutid om noget der stadig gælder/varer

Nutid kan også bruges om der har varet og stadig varer:

 • Vivimos en España desde hace 4 años: Vi har boet i Spanien i 4 år (og vi gør det stadig);
 • Llevamos 4 años viviendo en España: Vi har boet i Spanien i 4 år (og vi gør det stadig)

Comments are closed