Uregelmæssige udsagnsord

-ar udsagnsord-er udsagnsord-ir udsagnsord
Estar*: estoy
Dar*: doy,
Caber: quepo
Caer: caigo
Coger**: cojo
Conocer: conozco
Haber*: he
Hacer: hago
Poner: pongo
Saber: sé
Ser*: soy
Tener (ie): tengo
Traer: traigo
Valer: valgo
Ver*: veo
Decir (i)*: digo
Construir**: construyo
Ir*, voy
Oír*; oigo
Salir: salgo
Traducir; traduzco
Venir: vengo

Bøjninger af uregelmæssige udsagnsord:

 caber = at rummes, få plads til caer = at faldeconocer = at kende/lære at kendedar =at give
yo
tu
él, ella, usted
nosotros/-as
vosotros/-as
ellos, ellas, ustedes
quepo
cabes
cabe
cabemos
cabéis
caben
caigo
caes
cae
caemos
caéis
caen
conozco
conoces
conoce
conocemos
conocéis
conocen
doy
das
da
damos
dais
dan
decir (i) = at sigeestar = at være/befinde sig/have dethaber =at have (kun hjælpeudsagnsord, dog
hay (der er/er der).
hacer = at gøre, lave
yo
tu
él, ella, usted
nosotros/-as
vosotros/-as
ellos, ellas, ustedes
digo
dices
dice
decimos
decís
dicen
estoy
estás
está
estamos
estáis
están
he
has
ha / Hay
hemos
habéis
han
hago
haces
hace
hacemos
hacéis
hacen
ir: at gå, køre, rejse, at komme (derhen)oir = at høre (efter)poner = lægge, sætte, anbringe, stillesaber = at vide, kunne, kende
yo
tu
él, ella, usted
nosotros/-as
vosotros/-as
ellos, ellas, ustedes
voy
vas
va
vamos
vais
van
oigo
oyes
oye
oímos
oís
oyen
pongo
pones
pone
ponemos
ponéis
ponen

sabes
sabe
sabemos
sabéis
saben
salir = at gå ud, tage afsted, afgå, at komme udser = at væretener (ie) = have, ejetraducir =at oversætte
yo
tu
él, ella, usted
nosotros/-as
vosotros/-as
ellos, ellas, ustedes
salgo
sales
sale
salímos
salís
salen
soy
eres
es
somos
sois
son
tengo
tienes
tiene
tenemos
tenéis
tienen
traduzco
traduces
traduce
traducimos
traducís
traducen
traer = at bringe (herhen), bære, at have på sigvaler = gælde, koste, beløbe sig tilvenir (ie) = at komme (herhen), ver = at se
yo
tu
él, ella, usted
nosotros/-as
vosotros/-as
ellos, ellas, ustedes
traigo
traes
trae
traemos
traéis
traen
valgo
vales
vale
valemos
valéis
valen
vengo
vienes
viene
venimos
venís
vienen
veo
ves
ve
vemos
veis
ven

 

Flere udsagnsord har en uregelmæssig stavemåde:

 Coger = at fange, nå
g ændres til j foran o:
Seguir (i) = at følge
gu ændres til g foran a eller o
convencer
C ændes til z foran a eller o
Construir = at bygge
Y indsættes foran a, e eller o
yo

él, ella, usted
nosotros/-as
vosotros/-as
ellos, ellas, ustedes
cojo
coges
coge
cogemos
cogéis
cogen
sigo
sigues
sigue
seguimos
seguís
siguen
convenzo
convences
convence
convencemos
convencéis
convencen
Construyo
Construyes
Construye
Construimos
Construís
construyen
Andrecorregir (rette), dirigir (styre), elegir (vælge), escoger (udvælge), exigir
(kræve), fingir (foregive), proteger (beskytte), regir (styre), surgir (dukke op)
conseguir (opnå, lykkes, få)
distinguir (skelne)
perseguir (forfølge)
erguir (hæve, løfte)
cocer (ue) (koge), ejercer (udøve), fruncir (rynke), vencer (besejre), torcer (ue) (dreje)instruir (forklare, instruere)
instituir (grundlægge)
constituir (udgøre)
contribuir (bidrage)
destituir (afskedige) distribuir (fordele)
destruir (ødelægge)
excluir (udelukke)
influir (påvirke)
desminuir (formindske)
restituir (erstatte)
sustituir (erstatte)
Oler = at lugte
h tilføjes foran intialt ue
enviar = at sende
i ændres til ì i nogle -iar verber
continuar = at fortsætte
u ændres til ú i –uar
undtagen (-guar/-cuar)
crecer = at vokse
co ændres til zco i de fleste udsagnsord på -acer/-ecer/-ocer/-ucir
yo

él, ella, usted
nosotros/-as
vosostros/-as
ellos, ellas, ustedes
huelo
hueles
huele
olemos
oléis
huelen
envío
envías
envía
enviamos
enviáis
envían
continúo
continúas
continúa
continuamos
continuáis
continúan
crezco
creces
crece
crecemos
crecéis
crecen
andreampliar (forøge), confiar (betro), criar (avle), desviar (afvige), enfriar (køle), espiar (udspionere), esquiar (stå på ski), vaciar (tømme), variar (ændre).De fleste udsagnsord der ender på -uar (undtagen -guar/-cuar). nacer (fødes), conocer (at kende), conducir (at føre)
parecer (at ligne, synes)
fallecer (dø)
favorecer (favorisere)
florecer (blomstre) introducir (introducere)
tradicur (oversætte)
agradecer (at takke) merecer (fortjene)
obedecer (adlyde)
ofrecer (tilbyde)
producir (producere)
reducir (reducere)
seducir (forføre)
aparecer (dukke op)
desaparecer (forsvinde)
carecer (undvære, savne)
deducir (udlede)

 

 

Comments are closed