Sammensatte verballed

Sammensatte verballed og verbalperifraser

Sammensatte verballed består af to udsagnsord, men kun et grundled. Der er ‘subjektløb

Verbum 1 + (partikel) + verbum 2

Hjælpeudsagnsord + (partikel) + hovedudsagnsord

VERBUM 1 (hjælpeudsagnsord): BØJES I PERSON, TAL OG TID

VERBUM 2 (hovedudsagnsord): står i NAVNEFORM, GERUNDIO eller KORT TILLÆGSFORM.

Partiklen kan være

  • En præposition a, con, de, en, para, por.
  • En konjunktion: que

Der findes forskellige sammensætninger:

1. Verbum1 + navneform: (quiere estudiar español)
2. Verbum1 + præposition + navneform: (voy a estudiar español)
3. Verbum1 + que + navneform (tengo que estudiar español)
4. Verbum1 + gerundio (Estoy estudiando español)
5. Verbum1 + kort tillægsform (el español es hablado por mucha gente (lideform/passiv)

Verbum + navneform  
Mådesudsagnsord:
poder, querer, deber
Poder + navneform
• at kunne
• at måtte (tilladelse)
Emilio puede trabajar mucho
¿Puedo entrar?
Emilio kan arbejde meget
Må jeg komme ind?
Querer + navneform
• at ønske, ville (gerne)
• at ville gene (høfligt)
Quiero viajar a España
Querría comprar un vestido
jeg ønsker/vil gerne at rejse til Spanien
jeg ville gerne købe en kjole
Deber + navneform
Angiver noget nødvendigt/tilrådeligt
• at burde/skulle
Debes pagar la cuenta ahora
Debo tomar el tren a las diez
No debéis salir con este frío
du bør betale regningen nu.
Jeg bør tage toget kl. 10.
I skulle ikke gå ud i denne kulde

Andre verbalsammenskrivninger med verbum + navneform

Conseguir + navneform
Det lykkes at
Mario no consigue terminar el proyectoDet lykkedes ikke for Mario at afslutte projetet.
Dejar + navneform
At tillade
No nos dejan usar el móvil:De lader os ikke bruge mobilen
Esperar + navneform
at håbe at
espero viajar a España pronto:jeg håber snart at rejse til Spanien
Hacer + navneform:
få til at/tvinge
Le hago olvidarJeg får ham til at glemme
Necesitar + navneform:
At blive nødt til
Necesitamos cambiar dinero
vi bliver nødt til at veksle penge.
Pensar + navneform
at have til hensigt
Pienso llamar a la policíaJeg har til hensigt at ringe til politiet
Preferir + navneform
At foretrække at
Prefiero estudiar a trabajarJeg foretrækker at studere fremfor at arbejde.
Saber + navneform
(at kunne (=at have indlært)
Miguel sabe escribir y leerMiguel kan skrive og læse.
Soler + navneform
(at pleje):
Mi familia suele ir a España:Min familia plejer at rejse til Spanien
… og mange flere..

Verbum + præposition para/por/a/de + navneform

Verbum + para/por + navneform

Udtrykker at noget er på nippet til at ske, men at handlingen endnu ikke er startet:

Verbum + PARA + navneform  
Estar + para + navneform
At være på nippet til (hvis visse omstændigheder indfinder sig)
El avión está para despegar
El taxi está para salir
Flyet er på nippet til at lette
Taxaen er på vej til at køre
Estar+ POR + navneform
At noget negativt muligvis er på nippet til at ske..
Está por cancelarse el vueloFlyet vil muligvis blive aflyst.

Verbum + a + navneform

Udtrykker en begyndelse på en handling, en gentagelse (volver a), en slutfase (llegar a, venir a)

Verbum + A + navneform  
Ir + a + infinitiv
Nær fremtid: At skulle/ville (+ plan/intention)
Eller noget, der vil ske om lidt

En forudsigelse
Voy a estudiar más este semestre

Mira. Ese avión va a despegar

Cuando vio cómo conducía Miguel, comprendió que iba a tener un accidente.
Jeg vil studere mere dette semester

Se dette fly er på vej til at lette
Da han så, hvordan Carlos kørte, forstod han at han ville få et uheld.
Empezar a /comenzar a + navneform
Angiver en begyndelse
empezamos a cenar esta nocheVi begynder at spise aftensmad.
Echarse + a + navneform
At begynde at gøre noget (pludseligt og med stor voldsomhed) (følelser og bevægelse)
Juan se echa a llorar
pero María se echa a reír
Los dos ladrónes se echaron a correr.
Todos los pájaros se echan a volar
Juan giver sig til at græde
men Maria giver sig til at le.
Tyvene gave sig til at løbe
Pludselig flyver alle fuglene
Ponerse + a + navneform
At give til til/ gå i gang med/at begynde at
Me pongo a limpiar
Cuando los estudiantes acabaron la carrera, se pusieron a trabajar en un museo
¡Ponte a trabajar!
Jeg går i gang med at gøre rent
Da de studerence var færdige med studiet, gav de sig til at arbejde på et museum
Giv dig til at arbejde!
Meterse + a + navneform
Give sig i kast med (fiasko ventes)
La bicleta pinchó y Isabella se metió a remendarlaCyklen punkterede og Isabella gav sig i kast med at reparere den.
Romper + a + navneform
Pludseligt at give sig til noget (overraskende)
Rompe a salir humo de la casaDer kommer røg ud fra huset (højst overraskende)
Volver + a + navneform
at gøre noget igen
Volvemos a trabajar en la tienda
He vuelto a estudiar en la universidad
Vi arbejder igen i forretningen
Jeg er begyndt at studere igen på universitetet
llegar + a + navneform
at opnå/komme frem til noget (efter et vist besvær)
Llegó a ser jefe
Llegué a creerlo
Llegaron a comprenderlo
Han blev chef
Jeg kom endda til at tro de.
De kom til at/måtte indse det
venir + a + navneform
ende med at gøre noget
Josefina vino a conseguir un trabajoJosefina opnåede omsider et arbejde

Verbum + de + navneform

Udtrykker ofte en slutning på en handling (acabar de, dejar de); deber de udtrykker en antagelse, haber de en nødvendighed ud fra et moralsk synspunkt.

Verbum + DE + navneform  
Acabar + de + navneform
Lige at have gjort noget
Bruges normalt i nutid eller pretérito imperfecto (beskrivende datid)
Acabo de llamarte

Acababáis de salir cuando llamó Tere
Jeg har lige ringet til dig

I var lige gået da Tere ringede.
Deber de + navneform
En antagelse eller en slutning
Ana debió de estar en la fiesta
Debo de haber leído el libro antes
Debe de ser extranjero. No habla español.
Ana måtte være til festen
Jeg må have læst bogen før

Han må være udlænding. Han snakker ikke spansk.
Dejar + de + navneform
Holde op med/lade være med at

No dejar de + navneform
Glem ikke/sørg for at
No he dejado de viajar


No dejes de ver la nueva película de Amenábar
Jeg er ikke holdt op med at rejse


Glem ikke/sørg for at se Amenábars nye film.
Haber + de + infinitiv
At være nødt til (moralsk begrundelse udefra)
Has de llamar a un médicoDu bliver nødt til at ringe til en læge
Terminar + de + navneform
At holde op med /at slutte med at
Terminó de estudiar el año pasadoHan blev færdig med at studere forrige år.
..og mange flere

Verbum + con + navneform

Verbalsammenskrivning, hvor begge udsagnsord har deres fulde betydning.

Verbum + CON + navneform  
Amenazar con + navneform
At true med at gøre noget
Los terroristas amenazan con matar a los rehenesTerroristerne truer med at dræbe gidslerne
Soñar con + navneform
At drømme om
Soñamos con vivir en un mundo pacíficoVi drømmer om at leve i en fredelig verden.
.. og nogle flere..

Verbum + en + navneform

Verbalsammenskrivning, hvor begge udsagnsrd har deres fulde betydning.

Verbum + EN + navneform  
Dudar en + navneform
At betænke sig på
nunca dudo en llamarte si tengo problemas.Jeg betænker mig aldrig på at ringe til dig, hvis jeg har problemer
Interesarse en + navneform
At interessere sig for
me intereso en cooperar con la empresaJeg interesserer mig for et samarbejde med firmaet.
Insistir en + navneform
At insisterer på
Insistimos en llamar a Teresa.Vi insisterer på at ringe til Teresas
Pensar en + navneform
At overveje at gøre noget
Pienso en llamar a mi primaJeg overvejer at ringe til min kusine
m.fl.

Verbum + que + navneform

Udtrykker en nødvendighed

Verbum + QUE + navneform  
Tener + que + navneform
Nødvendighed (udefra)
Tengo que estudiar más

Tengo que irme para coger el tren
Tengo que estudiar más

Tengo que irme para coger el tren
Hay + que + navneform
Nødvendighed
(upersonligt, ’man’)
Hay que estudiar mucho

Hay que comer para vivir
Det er nødvendigt at studere meget
Man må spise for at leve.

Verbum + gerundio

Udtrykker at en handling er i gang

Verbum + gerundio

Udtrykker en slutfase
  
Andar + gerundio
At gå rundt og gøre noget (næsten altid negativt)
Juan anda viajando
Mario anda hablando de ti
Juan rejser hele tiden
Mario går rundt og snakker om dig.
Estar + gerundio
Igangværende handling/at være ved at gør noget/at sidde/stå/ligge og gøre noget
Karim está leyendo el libro
Está viajando mucho este año
Karim sidder/ligger/står og læser
Ir + gerundio
At gøre noget lidt efter lidt (og nå et mål)
voy aprendiendo mucho
nos vamos haciendo viejos:
van mejorando mucho
jeg lærer efterhånden meget
Vi går og bliver gamle
De bliver bedre og bedre
Llevar + gerundio
At have gjort noget og stadig gøre det
Llevo tres años viviendo con mi novio
¿Cuánto tiempo llevas esperando aquí?
Jeg har boet sammen med min kæreste i tre år
Hvor længe har du ventet her?
Seguir (e/ie) + gerundio
Continuar + gerundium
At Forsætte med at gøre noget
sigo trabajando:
sigues creyendo en dios:
seguimos discutiendo
seguís festejando
jeg arbejder fortsat
du tror stadig på gud
Vi skændes/diskuterer fortsat
I fester stadig
Venir + gerundio
at have gjort noget et stykke tid
Komme løbende/syngende
Viene ahorrando desde julio

Viene corriendo/cantando
Han har sparet op siden juli

Han kommer løbende/syngende

Verbum + kort tillægsform

Udtrykker resultatet af en handling (tener og llevar), førnutid/førdatid, lideform (ser) og en tilstand (estar)

Verbum + kort tillægsform
  
Tener + kort tillægsform
at have gjort noget
Le tengo dicho que no me escriba.

Te tengo dicho que no duermas con la ventana abierta
Jeg har sagt til ham, at han ikke skal skrive til mig.
Jeg har sagt til dig, at du ikke skal sove med åbent vindue.
Seguir + kort tillægsform
Fortsat at være noget
Mi móvil sigue roto
He dormido tres días pero sigo cansada
Min mobil er stadig i stykker
Jeg har sovet i tre dage, men jeg er fortsat træt.
Llevar + kort tillægsform
at have været noget et stykke tid
Pablo y Sara llevan cinco años casados.
El televisor no funciona. Lleva estropeado tres semanas
Pablo og Sara har været gift i 5 år
Fjernsynet fungerer ikke. Det har været i stykker i 3 uger.
Haber + kort tillægsform
At have gjort noget (før nutid og før datid)
He trabajado toda la noche
Había/hubo trabajado toda la noche
Jeg har arbejdet hele natten
Jeg havde arbejdet hele natten
Ser + kort tillægsform
Passiv handling/process
Oftest med agens (..por….)
El tren es reparado por el mécanico

La casa es limpiada por los niños
Toget bliver repareret af mekanikeren /toget repareres af mekanikeren
Huset gøres rent af børnene
Estar + korttillægsform
Passiv tilstand /resultat af en handling/process
El tren está arreglado

La casa está limpiada

Toget er repareret

Huset er gjort rent

 

 

 

 

Comments are closed