Man-konstruktioner

Se-konstruktioner/man konstruktioner

Se/man konstruktioner er et særligt spansk fænomen. Konstruktionen indeholder ordet se + et udsagnsord i 3. person (+ genstandsled). 

Der er 3 former for man-konstruktioner:

 1. Upersonlige udtryk
 2. Upersonlig udtryk med person/personer som genstandsled
 3. Refleksiv passiv ved ting/sætninger/ubestemte personer m.v.

 1. I upersonlige udtryk står udsagnsordet står altid i 3. person ental

(se + verbum i 3. person ental). 

 • aquí se come bien /her spiser man godt
 • cada vez se trabaja más y se gana menos /man arbejder hele tiden mere og tjener mindre
 • En España se cena muy tarde /I Spanien spiser man til aften meget sent
 • Aquí se suele salir tarde /her plejer man at gå sent ud
 • No se debe hablar con la boca llena /man bør ikke tale med munden fuld
 • Se necesita tener visado para viajar a China /man har bruge for visum for at rejse til Kina
 • Se sospecha que la Presidenta sea culpable /man mistænker præsidenten for at være skyldig
 • Se espera que la policía coja al terrorista/ man håber, at politiet fanger terroristen
 • antes se vivía bien aquí /tidligere levede man godt her
 • no se puede bailar aquí /her kan man ikke danse
 • se espera que venga mucha gente /man forventer, at der kommer mange mennesker

Ved refleksive udsagnsord kan konstruktionen ikke bruge, men man bliver nødt til at indsætte fx la gente eller uno som grundled:

 • En España la gente no se levanta temprano
 • Después de tanto trabajo uno se acuesta temprano /efter så meget arbejde går man tidligt i seng.

2. upersonlig udtryk med person/personer som genstandsled

(se + verbum i 3. person ental + a + person/personer). 

(kan oversættes til passiv på dansk – og kaldes derfor refleksiv passiv).

Udsagnsordet står altid i 3. person ental. Genstandsleddet er en person/personer:

Se admira al futbolista /man beundrer fodboldspilleren /fodboldspilleren beundres/bliver beundret

Se vio a muchos famosos en la fiesta/ man så mange berømtheder til festen.

No se admira a los futbolistas/man beundre ikke fodboldspillerne

3. Refleksiv passiv ved ting: 

Udsagnsordet er transitivt, dvs kan tage genstandsled. Det bruges i 3. person ental eller flertal:

Se + verbum i 3. person ental + navneord i ental/sætning/navneform/ubestemt stedord 

eller

se + verbum i 3. person flertal + navneord i flertal

grundleddet (som er ‘genstandsled’ i man-konstruktionen) er et navneord i ental/flertal, ubestemt stedord, navneform eller en sætning.

Udsagnsordets tal retter sig efter det vi på dansk opfatter som genstandsled, men som på spansk opfattes som grundled (markeret med blåt):

 • se alguila un piso/man udlejer en lejlighed/en lejlighed udlejes/der udlejes en lejlighed/en lejlighed bliver udlejet
 • se alguilan pisos /man udlejer lejligheder/ lejligheder udlejes…..
 • se puede alquilar pisos /man kan udleje lejligheder…..
 • se dice que es actor/man siger, at han er skuespiller……
 • se espera que ganen los españoles/man håber/forventer, at spanierne vinder/det forventes at spanierne vinder
 • No se permite la entrada a los niños
 • Se necesitan secretarias bilingües (ubestemte personer)

I nogle tilfælde kan udtrykkene både anskues som refleksiv passiv og som upersonlige udtryk! Her kaldes de se-konstruktioner/man-konstruktioner.

 

Comments are closed