Passiv, form og brug

Passiv hedder lideform på dansk. Grundleddet ‘lider/er offer for’ den handling, der angives i udsagnsordet: Fodboldspillerne bliver beundret af mange.

På dansk siger man både Fodboldspillerne bliver beundret af mange og Fodboldspillerne beundres af mange.

Passiv kan dannes på flere måder:

  1. ser + kort tillægsform + por + agens: fokuserer på handlingen + den der udfører handlingen (agens skal altid angives)
  2. estar + kort tillægsform: fokuserer på tilstanden efter en forudgået handlings
  3. refleksiv passiv (man-konstruktion): fokuserer på handlingen – agens ikke muligt (for at gå til disse tryk her)

Eksempler:

  1. La exposición es abierta por la reina /udstillingen åbnes af dronningen.
  2. La exposición está abierta /udstillingen er åbnet (forudgået handling: = udstillingen er blevet åbnet/ la exposición ha sido abierta)
  3. Se abre la exposición a las siete (udstillingen åbnes kl. 7)

Passiv/lideform bruges, når man lægger vægt hvem der udsættes for handlingen og hvem der udfører den:

  • El kiosco fue atracado por los ladrones en plena día /kiosken blev angrebet af røverne midt på dagen.
  • Los musulmanes fueron expulsados en 1492 por los Reyes Católicos /maurerne blev udvist i 1492 af de katolske konger.

Man angiver hvem der foretog handlingen (agens)  ved por + styrelse ser + kort tillægsform + por + agens:

  • Los musulmanes fueron expulsados en 1492 por los Reyes Católicos.

Passiv/lideform

Her behandles lideform der er dannet af: ser + kort tillægsform + por + agens,

dvs en form af ser bøjet i person, tal og tid + en kort tillægsform bøjet i køn og tal + evt. por + agens = den, der udfører handlingen

Nutid, passiv/lideform

I nutid, passiv/lideform: jeg bliver anholdt af politiet, er hjælpeudsagnsordets tid nutid.

Bemærk: kort tillægsform bøjes i køn og tal efter ser: detenido/detenida/detenidos/detenidas.

Person hjælpeudsagnsord (bøjes i person, tal, tid kort tillægsform (bøjes i køn og tal) agens
yo soy detenido/-a por la policia
eres detenido/-a
él es detenido
ella es detenida
usted es detenido/-a
nosotros somos detenidos
nosotras somos detenidas
vosotros sois detenidos
vosotras sois detenidas
ellos son detenidos
ellas son detenidas
ustedes son detenidos/-as

Bemærk: Brugen af nutid passiv er ikke så hyppigt – her foretrækker man oftest refleksiv passiv (se her), hvis man ikke har behov for at angive, hvem der udfører handlingen (agens) eller en aktiv sætning: politiet anholder mig/dig/ham/hende/Dem/os/jer/dem/Dem.

Datid, passiv/lideform

I datid passiv/lideform: i går blev jeg anholdt af politiet, er hjælpeudsagnsordets tid i datid. Kort tillægsformen bøjes som ovenfor i køn og tal.

Formen findes både med hjælpeudsagnordet i pretérito imperfekto og pretérito indefinido, men den bruges mest i pretérito indefinido:

Person hjælpeudsagnsord bøjet i person, tal og tid) kort tillægsform bøjet i køn og tal agens
yo fuí detenido/-a por la policía
fuiste detenido/-a
él fue detenido
ella fue detenida
usted fue detenido/-a
nosotros fuimos detenidos
nosotras fuimos detenidas
vosotros fuisteis detenidos
vosotras fuisteis detenidas
ellos fueron detenidos
ellas fueron detenidas
ustedes fueron detenidos/-as

Førnutid i passiv/lideform

Hjælpeudsagnsordet bøjes i førnutid: jeg er blevet anholdt af politiet

Bemærk: kort tillægsform efter haber bøjes ikke i person og tal men det gør den korte tillægsform efter ‘sido‘ detenido/detenida/detenidos/detenidas

Person hjælpeudsagnsord (bøjet i person, tal, tid) + kort tillægsform (ubøjet)
kort tillægsform bøjet i køn og tal agens
yo he sido detenido/-a por la policía
has sido detenido/-a
él ha sido detenido
ella ha sido detenida
usted ha sido detenido/-a
nosotros hemos sido detenidos
nosotras hemos sido detenidas
vosotros habéis sido detenidos
vosotras habéis sido detenidas
ellos han sido detenidos
ellas han sido detenidas
ustedes han sido detenidos/-as

Førdatid i passiv/lideform

I førdatid/plusquamperfecto passiv/ldieform står 1. hjælpeudsagnsordet haber i datid, hjælpeudsagsordet ser i kort tillægsform: sido og hovedudsagnsordet (anholdt) i kort tillægsform: detenido/detenida/detenidos/detenidas

Jeg var blevet anholdt: había sido detenido

Person hjælpeudsagnsord bøjet i person, tal, tid) + kort tillægsform (ubøjet) kort tillægsform bøjet i køn og tal agens
yo había sido detenido/-a por la policía
habías sido detenido/-a
él había sido detenido
ella había sido detenida
usted había sido detenido/-a
nosotros habíamos sido detenidos
nosotras habíamos sido detenidas
vosotros habíais sido detenidos
vosotras habíais sido detenidas
ellos habían sido detenidos
ellas habían sido detenidas
ustedes habían sido detenidos/-as

Oftest finder man formen uden agens. Spansk foretrækker aktiv fremfor passiv, så den passive form på dansk vil ofte være oversat til en aktiv sætning på spansk eller en refleksiv passiv se under man-konstruktioner.

Estar + kort tillægsform (bøjet i køn og tal)

udtrykker altid en tilstand, der har indtruffet sig efter en forudgået handling:

Los bancos están cerrados hoy (forudgået handling: = los bancos han sido cerrados/bankerne er blevet lukket)

Los bancos estaban cerrados (forudgået handling = los bancos habían sido cerrados/ bankerne var blevet lukket).

 

Comments are closed