Genstandsled (trekant)

Personlig stedord som genstandsled/pronombres personales de complemento directo

Form

Person

genstandsled, ubetonet

genstandsled, betonet

Mig me a mí
dig te a ti
ham, den, det lo a él
hende, den det la a ella
Dem lo, la a usted
vi, os nos a nosotros/-as
I, jer os a vosotros/-as
de, dem (hankøn) los a ellos
de, dem /hunkøn) las a ellas
Dem los, las a ustedes

Bemærk: nogle personer bruge ‘le’ og ‘les’ når det drejer sig om personer. Her på siden bruges ‘le’ og ‘les’ kun som hensynsled.

Brug

Ovenstående stedord kan henvise til personer, dyr og ting.

 • Los secuestradores pegan a Verónica. La pegan: la fordi Verónica er genstandsled, hunkøn, ental.
 • Mi gato ha desaparecido. No lo ha visto nadie /min kat er forsvundet. Ingen har set den.
 • ¿Dónde está mi maleta? No la veo /hvor er min kuffert. Jeg kan ikke se den.
 • Los delincuentes roban a Verónica y Mario: los roban: los fordi hunkøn + hankøn = hankøn.

De ubetonede former bruges til at erstatte navneord eller egennavne, der står som genstandsled:

 • ¿Quién eres (tú) ? No te conozco
 • ¿Quién es este hombre? No lo conozco.
 • ¿Quién es esta mujer? No la conozca.
 • ¿Quienes son los niños? No los conozco
 • ¿Dónde está Mario? No lo sé.

De betonede former bruges for at understrege, tydeliggøre, trække kontraster op m.m.

 • El público te aplaude más a ti que a Jorge: Publikum roser dig mere end Jorge.
 • Le dije a él que no vendría /jeg sagde til ham, at jeg ikke ville komme
 • Le dije a ella que no vendría /jeg sagde til hende, at jeg ikke ville komme
 • Le dije a usted que no vendría/jeg sagde til Dem, at jeg ikke ville komme.

Ordstilling

de ubetonede former (me, te, lo, la, nos, os, los, las) placeres

 • foran det personbøjede udsagnsord: Lo conozco /jeg kender ham ikke.
 • efter no: no lo conozco /jeg kender ham ikke
 • efter hensynsled: este libro me lo dieron ayer /denne bog (den) gav de mig i går.
 • efter navneform og gerundio: al leerlo, entendí todo; leyéndolo entendí todo (se nedenfor)
 • ved hjælpeudsagnord + navneform/gerundio foran hjælpeudsagnsord eller efter og sammenskrevet med navneform/gerundio
 • efter og sammenskrevet med bydeformer: Dimelo ahora (sig det nu til mig) (se nedenfor)

Ved navneform (foranstilling kun muligt ved personbøjet hjælpeudsagnsord)

¿Quieres leer el libro?

 • Si, voy a leerlo mañana (efterstillet)
 • Si, lo voy a leer mañana (foranstillet)
 • al verla, recordé todo /da jeg så hende, huskede jeg alt (foranstilling ikke muligt)

Ved gerundio (foranstilling kun muligt ved personbøjet hjælpeudsagnsord)

 • ¿Este libro? Estoy leyéndolo jeg er i gang med at læse den (bemærk trykstreg)
 • ¿Este libro? Lo estoy leyendo
 • Viéndola, entendí todo (foranstilling ikke muligt)

 Ved bydeform/imperativ (foranstilling ikke muligt)

 • léelo /læs den
 • no lo leas/du ska/må ikke læse den

 

 

 

Comments are closed