Nutid, alle bøjninger

Verbos /udsagnsord

Hovedbøjninger

Der er tre forskellige hovedbøjninger med hver sin navneformsendelse /infinitivendelsen på spansk: -ar,- er, -ir.
Stammen = navneformen, hvorfra navneformsendelsen/infinitivendelsen er fjernet: Dese-, com-, sub-.

Personendelserne: o, as, a….. tilføjes altid stammen.

Person1. bøjning
-ar
dese-ar
2. bøjning
-er
com-er
3. bøjning
-ir
sub-ir
yo (jeg)deseocomosubo
tú (du)deseascomessubes
él (han)
ella (hun)
usted (høflig tiltale De)
deseacomesube
nosotros (vi)
nosotras (vi i hunkøn)
deseamoscomemossubimos
vosotros (I
vosotras (I i hunkøn)
desáiscoméissubís
ellos
ellas
ustedes (høflig tiltale: De)
deseancomensuben

¡OJO! Husk at fjerne navneformsendelsen før personendelsen tilføjes!
Ikke cantaro,cantaras.. men canto, cantas, canta, cantamos, cantáis, cantan
Ikke bebero, beberes.. men bebo, bebes, bebe, bebemos, bebéis, beben
Ikke viviro, subires..men vivo, vives, vive, vivimos, vivís, viven

Personendelserne i hovedbøjninger går igen i alle andre typer.

Diftongering

Nogle udsagnsord fra 1. og 2. bøjning får vokaldiftongering i nutid og bydeform i både indikativ og konjunktiv (se diftongering):

 • trykstærkt e i stammen diftongerer til ie,
 • et enkelt udsagnsord med trykstærkt i diftonger til ie (adquirir)
 • trykstærkt o diftongerer til ue
 • et enkelt udsagnsord med trykstærkt u diftongerer til ue (jugar)
Diftongering: e/ie el i/ie
Verber fra 1. og 2. bøjning
Enkelte fra 3. bøjning
-ar
Pensar = at tænke
-er
querer =at ønske
-ir
adquirir = erhverve
yopiensoquieroadquiero
piensasquieresadquieres
él, ella, ustedpiensaquiereadquiere
nosotros
nosotras
pensamosqueremosadquirimos
vosotros
vosotras
pensáisqueréisadquirís
ellos, ellas, ustedespiensanquierenadquieren
Andreacertar (ramme), acrecentar (forøge), apretar (trykke), arrendar (forpagte), atravesar (krydse), calentar (varme), cegar (blænde), cerrar (lukke), comenzar (begynde), concertar (ordne), confesar (tilstå), deshelar, despertar, desterrar, empezar, enmendar (forbedre), enterrar (begrave), fregar (skure), gobernar (regere), helar, herrar, manifestar, merendar, negar, nevar, plegar (folde), quebrar (bryde), recomendar (anbefale), regar (vande), reventar (revne), segar (høste), sembrar (så), sentarse (sætte sig), serrar (save), sosegar (berolige), temblar (skælve), tentar (friste), tropezar (snuble), ascender (stige op), atender (behandle), defender (forsvare), encender (tænde), entender (forstå), extender (udstrække), perder (miste), tender (brede ud), verter (hælde)concernir (vedrøre) (e/ie)
discernir (skelne) (e/ie)
Diftongering o/ue eller u/ue
Verber fra 1. og 2. bøjning
o/ue
contar = at (for)tælle
o/ue
volver = at vende tilbage
u/ue
jugar = at lege, spille
yocuentovuelvojuego
cuentasvuelvesjuegas
él, ella, ustedcuentavuelvejuega
nosotros
nosotras
contamosvolvemosjugamos
vosotros
vosotras
contáisvolvéisjugáis
ellos, ellas, ustedescuentanvuelvenjuegan
Andreacordar (beslutte), acostar, (lægge ned), almorzar (få forkost), apostar (vædde), avergonzarse (skamme sig), colgar (hænge), consolar (trøste), costar (koste), demonstrar (påvise), despoblar (affolke), encontrar (finde), esforzarse (anstrenge sig), innovar (forny), mostrar (vise), poblar (befolke), probar (prøve), recordar (huske), renovar (forny), resonar (genlyde), rodar (rulle, optage), rogar (bede), soltar (løse), sonar (lyde), tostar (riste), tronar (tordne), volar (flyve), volcar (vælte), cocer (koge), demoler (nedrive), disolver (oplyse), doler (smerte), llover (regne, vejr), moler (male, korn), morder (bide), mover (bevæge), oler/huelo (lugte), poder (kunne), resolver (beslutte), soler (pleje), torcer (vride), volver (vende tilbage).

Vokalskifte

Nogle udsagnsord får vokalskifte når endelsen ikke indeholder et betonet í: dette gælder i nutid, bydeform, og datid (préterito indefinido), 3. personer ental og flertal indikativ og konjunktiv, samt i gerundio (se vokalskifte)

 • trykstærkt e skifter til i
Vokalskifte e til i
Verber fra 3. bøjning uden betonet í i endelsen
e/i
pedir =bede om
yopido
pides
él, ella, ustedpide
nosotros
nosotras
pedimos
vosotros
vosotras
pedís
ellos, ellas, ustedespiden
Andrecompetir (kappes), concebir (undfange), conseguir (opnå), corregir (rette), derretir (smelte), desleír (opløse), despedir (afskedige), elegir (vælge), engreirse (gøre sig vigtig), erguir (hæve), expedir (afsende), freír (stege), gemir (klynke), henchir (fylde), impedir (forhindre), medir (måle), perseguir (forfølge), regir (styre), reir (le), rendir (overgive), reñir (skændes), repetir (gentage), seguir (fortsætte), servir (tjene), teñir (farve), vestir (klæde på).

Diftongering og vokalskifte

Nogle udsagnsord diftongerer i nutid og bydeform og får vokalskifte i datid og gerundio (se vokalskifte og diftongering)

 • trykstærk e diftongerer til ie og trykstærk o diftongerer til ue når trykket falder på endelsen
 • trykstærk e skifter til i og o skifter til ud, når trykket falder på endelsen og denne ikke indeholder et betonet í
diftongering e/ie og o/ue
vokalskifte e/i og o/u
verber fra 3 bøjning
et enkelt fra 2. bøjning
e/ie i nutid og bydeform (og e/i i datid og gerundium)
preferir = at fortrække
o/ue i nutid og bydeform (og o/u i datid og gerundium)
dormir = sove
e/ie i nutid og bydeform (e/i i datid og gerundium)
verter = hælde
yoprefieroduermovierto
prefieresduermesviertes
él, ella, ustedprefiereduerme vierte
nosotros
nosotras
preferimosdormimosvertemos
vosotros
vosotras
preferísdormísvertéis
ellos, ellas, ustedesprefierenduermenvierten
Andreadvertir (meddele), arrepentirse (angre), asentir (samtykke), conferir (konferere), consentir (samtykke), convertir (ændre), diferir (udskyde), divertir (more), herir (såre), hervir (koge), inferir (indebære), invertir (investere), mentir (lyve), preferir (foretrække), referir (referere), requerir (kræve), sentir (føle, beklage), sugerir (antyde), verter (hælde) morir (dø)

Uregelmæssige

Nogle udsagnsord har uregelmæssige bøjningsformer, mange kun i 1. person nutid, færre i alle former. Nogle er uregelmæssige på grund af staveregler.

Oversigt

uregelmæssige fra 1. bøning (-ar)uregelmæssige fra 2. bøjning (-er)uregelmæssige fra 3. bøjning (-ir)
Estar: estoy
Dar: doy,
Caber: quepo
Caer: caigo
Coger: cojo
Conocer: conozco
Haber: he
Hacer: hago
Poner: pongo
Saber: sé
Ser: soy
Tener (ie): tengo
Traer: traigo
Valer: valgo
ver: veo
Decir (i): digo
Construir: construyo
Ir, voy
Oír; oigo
Salir: salgo
Traducir; traduzco
Venir: vengo

Uregelmæssige udsagnsord, bøjninger:

 caber = at rummes, få plads til caer = at faldeconocer = at kende/lære at kendedar =at give
yo
tu
él, ella, usted
nosotros/-as
vosotros/-as
ellos, ellas, ustedes
quepo
cabes
cabe
cabemos
cabéis
caben
caigo
caes
cae
caemos
caéis
caen
conozco
conoces
conoce
conocemos
conocéis
conocen
doy
das
da
damos
dais
dan
decir (i) = at sigeestar = at være/befinde sig/have dethaber =at have (kun hjælpeudsagnsord, dog
hay (der er/er der).
hacer = at gøre, lave
yo
tu
él, ella, usted
nosotros/-as
vosotros/-as
ellos, ellas, ustedes
digo
dices
dice
decimos
decís
dicen
estoy
estás
está
estamos
estáis
están
he
has
ha / Hay
hemos
habéis
han
hago
haces
hace
hacemos
hacéis
hacen
ir: at gå, køre, rejse, at komme (derhen)oir = at høre (efter)poner = lægge, sætte, anbringe, stillesaber = at vide, kunne, kende
yo
tu
él, ella, usted
nosotros/-as
vosotros/-as
ellos, ellas, ustedes
voy
vas
va
vamos
vais
van
oigo
oyes
oye
oímos
oís
oyen
pongo
pones
pone
ponemos
ponéis
ponen

sabes
sabe
sabemos
sabéis
saben
salir = at gå ud, tage afsted, afgå, at komme udser = at væretener (ie) = have, ejetraducir =at oversætte
yo
tu
él, ella, usted
nosotros/-as
vosotros/-as
ellos, ellas, ustedes
salgo
sales
sale
salímos
salís
salen
soy
eres
es
somos
sois
son
tengo
tienes
tiene
tenemos
tenéis
tienen
traduzco
traduces
traduce
traducimos
traducís
traducen
traer = at bringe (herhen), bære, at have på sigvaler = gælde, koste, beløbe sig tilvenir (ie) = at komme (herhen), ver = at se
yo
tu
él, ella, usted
nosotros/-as
vosotros/-as
ellos, ellas, ustedes
traigo
traes
trae
traemos
traéis
traen
valgo
vales
vale
valemos
valéis
valen
vengo
vienes
viene
venimos
venís
vienen
veo
ves
ve
vemos
veis
ven

Uregelmæssig stavning (se eksempler i skema):

 • g ændres til j foran o: coger/cojo.
 • gu ændres til g foran a eller o: seguir/sigo
 • c ændres til z foran a eller o: vencer, cocer
 • y indsættes foran a, e eller o:construir/construyo
 • h tilføjes foran intialt ue: oler (at lugte), huelo…
 • i ændres til ì i nogle –iar verber: enviar /envío.
 • u ændres til ú i udsagnsord med endelsen –uar: continuar /continúo.
 Coger = at fange, nå
g ændres til j foran o:
Seguir (i) = at følge
gu ændres til g foran a eller o
convencer
C ændes til z foran a eller o
Construir = at bygge
Y indsættes foran a, e eller o
yo

él, ella, usted
nosotros/-as
vosotros/-as
ellos, ellas, ustedes
cojo
coges
coge
cogemos
cogéis
cogen
sigo
sigues
sigue
seguimos
seguís
siguen
convenzo
convences
convence
convencemos
convencéis
convencen
Construyo
Construyes
Construye
Construimos
Construís
construyen
Andrecorregir (rette), dirigir (styre), elegir (vælge), escoger (udvælge), exigir
(kræve), fingir (foregive), proteger (beskytte), regir (styre), surgir (dukke op)
conseguir (opnå, lykkes, få)
distinguir (skelne)
perseguir (forfølge)
erguir (hæve, løfte)
cocer (ue) (koge), ejercer (udøve), fruncir (rynke), vencer (besejre), torcer (ue) (dreje)instruir (forklare, instruere)
instituir (grundlægge)
constituir (udgøre)
contribuir (bidrage)
destituir (afskedige) distribuir (fordele)
destruir (ødelægge)
excluir (udelukke)
influir (påvirke)
desminuir (formindske)
restituir (erstatte)
sustituir (erstatte)
Oler = at lugte
h tilføjes foran intialt ue
enviar = at sende
i ændres til ì i nogle -iar verber
continuar = at fortsætte
u ændres til ú i –uar
undtagen (-guar/-cuar)
crecer = at vokse
co ændres til zco i de fleste udsagnsord på -acer/-ecer/-ocer/-ucir
yo

él, ella, usted
nosotros/-as
vosostros/-as
ellos, ellas, ustedes
huelo
hueles
huele
olemos
oléis
huelen
envío
envías
envía
enviamos
enviáis
envían
continúo
continúas
continúa
continuamos
continuáis
continúan
crezco
creces
crece
crecemos
crecéis
crecen
andreampliar (forøge), confiar (betro), criar (avle), desviar (afvige), enfriar (køle), espiar (udspionere), esquiar (stå på ski), vaciar (tømme), variar (ændre).De fleste udsagnsord der ender på -uar (undtagen -guar/-cuar). nacer (fødes), conocer (at kende), conducir (at føre)
parecer (at ligne, synes)
fallecer (dø)
favorecer (favorisere)
florecer (blomstre) introducir (introducere)
tradicur (oversætte)
agradecer (at takke) merecer (fortjene)
obedecer (adlyde)
ofrecer (tilbyde)
producir (producere)
reducir (reducere)
seducir (forføre)
aparecer (dukke op)
desaparecer (forsvinde)
carecer (undvære, savne)
deducir (udlede)

Brugen af nutid/presente

Spørge om og give informationer om nutiden:

 • ¿Estudias o trabajas? Estudio /studerer du eller arbejder du? Jeg studerer
 • La película dura tres horas/filmen varer 3 timer

Fortælle om vaner

ofte sammen med tidsangivelser som todos los días (hver dag), una vez a la semana (en gang om ugen) siempre (altid), a veces (til tider), nunca (aldrig), m.fl.

 • En mi casa cenamos muy temprano/Hjemme hos mig spiser vi aftensmad meget tidligt.
 • Cristina lleva siempre vaqueros/Cristina har altid cowboybukser på.
 • Normalmente pasamos el fin de semana en el campo/normalt tilbringer vi weekenden på landet.
 • ¿Trabajas los domingos? /arbejder du om søndagen?
 • No trabajo los domingos /jeg arbejder ikke om søndagen.

Tale om noget generelt og universalt

 • La Tierra gira alrededor del Sol/Jorden drejer rundt om solen.
 • Los chilenos hablan español/Chilenerne taler spansk

Beskrive handlinger, der sker på taletidspunktet

 • ¿Qué pasa? /Hvad sker der?
 • Antonio lleva una corbata preciosa/Antonio har et smukt slips på.
 • ¿Qué tocas? Una obra de Mozart. /Hvad spiller du? Et stykke af Mozart.
  ¡OJO! Denne form kan erstattes af estar + gerundium (se senere).

Nutid med fremtidsbetydning

Nutid kan også bruges til at tale om fremtiden på, når det drejer sig om noget aftalt eller planlagt
ofte sammen med udtryk som hoy (i dag), esta tarde (i eftermiddag/aften), esta noche (i aften), mañana (i morgen), la semana que viene (næste uge), m.fl.:

 • Luis regresa la semana que viene /Luis kommer tilbage i næste uge
 • Mañana voy al médico /I morgen ta’r jeg til læge.
 • Nos vemos el domingo / Vi ses søndag
 • El curso termina en diciembre /kurset slutter i december
 • ¿Qué haces esta noche? /Hvad skal du lave i aften?

Tale om fremtidige handlinger – ofte noget med klokkeslæt

 • La película empieza a las 10 /filmen begynder kl. 10
 • El avión sale a las 4.35/flytet går kl. 16.35

Bede om råd eller en persons mening

 • ¿Invito a Julio? /Skal jeg invitere Julio

Tilbyde hjælp

 • ¿Te ayudo? /Skal jeg hjælpe dig.

Bede om hjælp

 • ¿Me prestas cincuenta euros? /Kan du låne mig 50 euros?
 • ¿Me dejas el diccionario?/ Giver du mig ordbogen.

Komme med forslag

 • ¿Por qué no le pides el coche a Jesús? /Hvorfor beder du ikke Jesus om bilen?
 • ¿llamamos a Nuria? – Sí, ¡venga! /Skal vi ringe til Nuria? – Ja, for søren.
 • ¡Quedamos el viernes? – Bueno/ Aftaler vi fredag? – godt.

 

Comments are closed